چئویرن: روح‌انگیز پورناصح
ترجمه: روح‌انگیز پورناصح
روح‌انگیز پورناصح
00:00
00:00

«این نوشته‌ها بیانگر افکار و احساسات دو نفر است که در حوادثی تروما را تجربه کرده‌اند. اگر شما هم از چنین تجربه‌ای رنج می‌برید ممکن است که احساسات مشابهی داشته باشید. این دفترچه توسط روانشناسان و راهنمایان برای کمک به شما نوشته شده تا این واکنش‌ها را درک کنید و تعدادی راهکارهای عملی پیشنهاد می‌کنند تا از عهده‌ی این مشکل برآیید.»

دقت: با توجه به وجود استرس‌های ناشی از گسترش کرونا و احتمال وجود تجربه‌ای مشابه، این ترجمه جهت استفاده خوانندگان گرامی ایشیق منتشر می‌شود. (ایشیق)

چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

استرس‌های ناشی از تروما (زخم‌های روحی)

روح‌انگیز پورناصح
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

استرس‌های ناشی از تروما (زخم‌های روحی)

روح‌انگیز پورناصح
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

استرس‌های ناشی از تروما (زخم‌های روحی)

روح‌انگیز پورناصح
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی