علی اشرف درویشیان | ترجمه: 
علی اشرف درویشیان | چئویرن: 
حسن ریاضی (ایلدیریم)
علی اشرف درویشیان | ترجمه: 
علی اشرف درویشیان | چئویرن: 
حسن ریاضی (ایلدیریم)
یانیس ریتسوس | ترجمه: 
یانیس ریتسوس | چئویرن: 
حسن ریاضی (ایلدیریم)
یانیس ریتسوس | ترجمه: 
یانیس ریتسوس | چئویرن: 
حسن ریاضی (ایلدیریم)
(خرچنگ خسته‌ لیینه توتولان زمانه میزین بؤیوک یازیچیسی گابریل گارسیا مارکز ین دوست‌لارینا یازدیغی وداعلاشما مکتوبو)
گابریل گارسیا مارکز | ترجمه: 
گابریل گارسیا مارکز | چئویرن: 
حسن ریاضی (ایلدیریم)
(خرچنگ خسته‌ لیینه توتولان زمانه میزین بؤیوک یازیچیسی گابریل گارسیا مارکز ین دوست‌لارینا یازدیغی وداعلاشما مکتوبو)
گابریل گارسیا مارکز | ترجمه: 
گابریل گارسیا مارکز | چئویرن: 
حسن ریاضی (ایلدیریم)