سؤز و سس: اسماعیل خرمی
سس دوزنله‌ین: استودیو آراز(همایون آراز)