چئویرن: کبری میرحسینی
ترجمه: کبری میرحسینی
کبری میرحسینی

بیر گون گلسن…
سؤز: حیدر بیات
سس: کبری میرحسینی
کامانچا: حاجی‌خان ممداوو

 

 

چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیر گون گلسن…

کبری میرحسینی
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

بیر گون گلسن…

کبری میرحسینی
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

بیر گون گلسن…

کبری میرحسینی
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی