نمایش «مسیو» در تبریز تا ۳۰ بهمن
چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
ایشیق
00:00
00:00

نمایش «مسیو» در تبریز تا ۳۰ بهمن

خدمت و خیانت جزئی جدایی‌ناپذیر از جنبش‌های انقلابی در جهان است. جنبش مردمی مشروطه نیز از این امر مستثنی نبوده است. نمایش مسیو به قلم اکبر شریعت و به کارگردانی نازیلا ایرانزاد بنام و با تهیه کنندگی بهنام بیرامی با بازیگرانی چیره‌دست پنجره‌ای به بخش کمتر مطرح شده‌ی جنبش مشروطه [مرکز غیبی تبریز] گشوده و راوی خدمت‌ها و خیانت‌ها و ترور درون سازمانی در مرکز غیبی تبریز است. همانگونه که خودسری و خودرایی و فاش کردن اسرار مرکز غیبی منجر به ترور یوسف خزدوز [میرابوی تبریز] شد، شرارت و قلدری و تعرض به جان و مال مردم به نام مشروطه و در کسوت مشروطه‌خواه نیز سبب شد تا دستور قتل نایب خلیل [ایت خلیل] صادر شود.
نمایش مسیو با بازسازی گوشه‌ای از تاریخ تبریز مخاطب را به چالش می‌کشد و او را با این سوال مواجه می‌کند: آیا تاریخ واقعا تکرار می‌شود؟…

اجرا: از ۱۳ تا ۳۰ بهمن ماه در تئاتر مستقل الف تبریز
راهنمایی – میدان ۲۹ بهمن – مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن تبریز

ارسال: رقیه کبیری

اشتراک گذاری در print
چاپ
اوخوماق زامانی: < 1 دقیقه
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email

نمایش «مسیو» در تبریز تا ۳۰ بهمن

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی