ایشیق
چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
سسلندیرن: ایشیق

anzabi najad
به همت شخصیت‌های فرهنگی آذربایجان
مراسم بزرگداشت دکتر انزابی‌نژاد در تبریز برگزار می‌شود

یه همت اتدیشمندان و شخصیت‌های فرهنگی آذربایجان از جمله رحیم ‌رئیس‌نیا، غلامحسبن فرنود، دکتر شکوهی و …  مراسم بزرگداشت زنده‌یاد دکتر رضا انزابی‌نژاد – استاد دانشگاه، پژوهشگر و محقق حوزه ادبیات در شهر تبریز برگزار می‌شود.

دکتر سیدرضا انزابی‌نژاد روز ۴ اسفند بعد از مدت طولانی بیماری در شهر مشهد بدرود حیات گفت و در روز یکشنبه ۶ اسفند با تشییع جمعی از دوستان، خویشان، شاگردان و شخصیت‌های فرهنگی این شهر در آرامستان خواجه ربیع مشهد به خاک سپرده شد.

دکتر سید رضا انزابی‌نژاد ﻣﺘﻮﻟﺪ زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۱۵ در ﺷﮫﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد. وی دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در آن دﯾﺎر ﺳﭙﺮی ﮐﺮد و در ﺳﺎل ۱۳۳۸ از داﻧﺸﺴﺮای ﺷﮫﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ. رﺿﺎ اﻧﺰاﺑﯽ ﻧﮋاد در ﺳﺎل ۱۳۴۷ در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی رﺷﺘۀ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﻧﺎﺗﻤﺎم رھﺎ ﮐﺮد. ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل ۱۳۵۱ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ۱۷ ﺳﺎل ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل ۱۳۶۶ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ رفت و ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد در آن ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ , و همانجا نیز بازنشسته شد.

برگزار کنندگان مراسم یزرگداشت دکتر انزابی‌نژاد از عموم دوستداران فرهنگ و ادبیات و مردم فرهنگدوست شهر تبریز برای شرکت در این مراسم دعوت بعمل آورده است.

آدرس مکان برگزاری مراسم:

تبریز – ولیعصر – میدان همافر – مسجد جوادالائمه

زمان برگزاری مراسم:

روز جمعه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ بعد از ظهر

 

صمد بهرنگی | ترجمه: 
صمد بهرنگی | چئویرن: 
علیرضا ذیحق
چاپ

2 پاسخ

  1. زنده یاددکتر انزابی نژاد در سال ۱۳۷۲جایگاه خاص و اثرگذاری در انجمن ادبی آذربایجانیان مقیم مشهد داشت . دکتر باصبوری و حوصله به تمام شعرها و مقاله های ادبی گوش میدادو بافروتنی علمی نظرات اصلاحی خودرا ابراز میداشت . دکتر انزابی نژاددر انسجام و جذب دانشجویان مستعد به  انجمن ادبی اذربایجانی ها نقش بسزایی داشت و در تعمیق و پربار کردن ادبی اعضا نهایت تلاش را میکرد . تجربه های ذیقیمت فعالیت های اجتماعی خود دردوران دانشسرای تبریز و نجوه برخورد با بحرانها ، دانشجویان را اگاه میکرد . با مساعدت فداکارانه خود جشن فارغ التحصیلی دانشجویان را ساماندهی کرد . و…….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به همت شخصیت‌های فرهنگی آذربایجان مراسم بزرگداشت دکتر انزابی‌نژاد در تبریز برگزار می‌شود

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

به همت شخصیت‌های فرهنگی آذربایجان مراسم بزرگداشت دکتر انزابی‌نژاد در تبریز برگزار می‌شود

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

به همت شخصیت‌های فرهنگی آذربایجان مراسم بزرگداشت دکتر انزابی‌نژاد در تبریز برگزار می‌شود

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی