چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
ایشیق
00:00
00:00

کنسرت بزرگ عاشیق‌های تبریز در حمایت از زلزله‌زدگان
اتجمن ادبی صابر

چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کنسرت بزرگ عاشیق‌های تبریز در حمایت از زلزله‌زدگان

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

کنسرت بزرگ عاشیق‌های تبریز در حمایت از زلزله‌زدگان

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

کنسرت بزرگ عاشیق‌های تبریز در حمایت از زلزله‌زدگان

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی