چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
ایشیق

قایالار
سؤز: ممد آراز – سس: حسن ابلوج Həsən Əbluc

چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قایالار / سؤز: ممد آراز – سس: حسن ابلوج

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

قایالار / سؤز: ممد آراز – سس: حسن ابلوج

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

قایالار / سؤز: ممد آراز – سس: حسن ابلوج

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی