چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
ایشیق
00:00
00:00

اوخو شعریم!
سؤز و سس: هاشیم ترلان

 

 

چاپ

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اوخو شعریم! – سؤز و سس: هاشیم ترلان

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

اوخو شعریم! – سؤز و سس: هاشیم ترلان

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

اوخو شعریم! – سؤز و سس: هاشیم ترلان

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی