پای اومورام / سؤز: ائلدار موغانلی – سس: حسرت زنگانلی
چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
ایشیق
00:00
00:00

پای اومورام
سؤز: ائلدار موغانلی – سس: حسرت زنگانلی

 

اشتراک گذاری در print
چاپ
اوخوماق زامانی: < 1 دقیقه
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email

پای اومورام / سؤز: ائلدار موغانلی – سس: حسرت زنگانلی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی