ایشیق
چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
سسلندیرن: ایشیق

تئللی سازیم
سؤز: رقیه علیقلیان – سس: کبری میرحسینی
ساز: فرمان فرضی

چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تئللی سازیم / سؤز: رقیه علیقلیان – سس: کبری میرحسینی – ساز: فرمان فرضی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

تئللی سازیم / سؤز: رقیه علیقلیان – سس: کبری میرحسینی – ساز: فرمان فرضی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

تئللی سازیم / سؤز: رقیه علیقلیان – سس: کبری میرحسینی – ساز: فرمان فرضی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی