ایشیق
چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
سسلندیرن: ایشیق

گل بؤلک دونیانی…! / سؤز:نبی خزری – سس: پریسا حیدری(گونش)- موسیقی: اصغر علی‌نژاد

چاپ

5 پاسخ

 1. و یا بهتر است بگوییم:

  Fəsillər yaşasın yanaşı məndə

  فصل ها زندگی کنند در نزدیکی های من

  هدف شاعر این است که بگوید حتی او خارج از زمستان ها و بهارها و سالیان زندگی می کند و راضی است که فصل ها را از بیرون و کنار تماشا کند

 2. یاناشی : پهلو، کنار، نزدیکی…

  Ilin evladıyıq yayla qış kimi
  Fəsillər yaşasın yanaşı məndə

  یعنی مثل تابستان و زمستان ما فرزندان سالیان هستیم
  کناره ها و حواشی فصول هم در من زندگی کنند

  شاعر همواره سعی دارد دوگانه هایی چون:
  دنیز/ چای
  خورشید/ماه
  کوه / دره
  سیاه/سفید
  چشم/ اشک چشم
  و غیره
  را مثل اوج و فرودهای موسیقی در کنار هم قرار دهد. در این بیت هم سال و فصل را در کنار هم قرار داده است

 3. İkilikdə

  Gəl bölək dünyanı ikilikdə biz
  Dərə mənə düşsün
  Dağı sən götür.
  Qalsın yer üzündə qoşa izimiz
  Qara mənə düşsün
  Ağı sən götür.

  Ilin evladıyıq yayla qış kimi
  Fəsillər yaşasın yanaşı məndə
  Birgə bir yerdəyik gözlə qaş kimi
  Gözlər səndə qalsın
  Göz yaşı məndə.

  Gündüzü, gecəni əziz saxlayaq
  Günəş sənə düşsün
  Ay mənə qalsın
  Coşğun sellər kimi birgə şağlayaq
  Dəniz sənin olsun çay mənə qalsın.

  Bizik bu dünyadan sənilə şərik
  Bizsiz nə qış gülər, nədəki bahar
  Həyatda hər şeyi bölə bilərik
  Amma bölünməyən:
  Bir sevgimiz var…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گل بؤلک دونیانی…! / سؤز:نبی خزری – سس: پریسا حیدری(گونش)- موسیقی: اصغر علی‌نژاد

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

گل بؤلک دونیانی…! / سؤز:نبی خزری – سس: پریسا حیدری(گونش)- موسیقی: اصغر علی‌نژاد

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

گل بؤلک دونیانی…! / سؤز:نبی خزری – سس: پریسا حیدری(گونش)- موسیقی: اصغر علی‌نژاد

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی