چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
ایشیق
00:00
00:00

گؤزوم، جانیم …
سؤز: فضولی- سس: یوسف اعظمی

چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گؤزوم، جانیم … / سؤز: فضولی- سس: یوسف اعظمی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

گؤزوم، جانیم … / سؤز: فضولی- سس: یوسف اعظمی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

گؤزوم، جانیم … / سؤز: فضولی- سس: یوسف اعظمی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی