۱۰ فتوآرت‌ از مجموعه‌ی «من» اثر وقار آقایی
چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
ایشیق
00:00
00:00

فتو آرت یا به عنوانی عکاسی “فاین آرت” به نوعی از عکاسی گفته می‌شود که در تولید آن، عکاس برای نشان دادن منظور و ذهنیتش مجبور به عبور از مستندات پیش رویش است و به نوعی عکس را از شکل یک تصویر مستند به معنای موجود و قابل دسترس فراتر می‌برد. برای اینکار آزاد است که از روشهای متعددی بهره گیرد و در واقع چیزی از خود و ذهنیتش را به واقعیت موجود اضافه می‌کند. عکاسی در بطن اصلی خود ابزاری برای ثبت حقیقت است و زمانی که به هر شکلی از این حقیقت فیزیکی و قابل مشاهده عبور می‌کند می توان به آن عنوان فتوآرت داد.
مجموعه “من” ۱۰ اثر از فتوآرت‌های خانم وقار آقایی است. این مجموعه دنیایی ناشناخته است، مجموعه ایست از صورتک‌ها که سرسختی بی حد و مرز جهان برون و دهلیزهای هزارتوی درون را به اشکال مختلف ،گاه مستقیم و گاه غیر مستقیم، در خود منعکس می کند و تناقض‌های هستی برون و درون را هماره با خود یدک می کشد. در شناخت‌های متناقض‌اش رابطه‌ای دوسویه با خود و دیگری دارد.”دیگری” گاه قلعه‌ای نفوذناپذیر می‌نماید، گرد بر گردش برج و باروهای دست نایافتنی و گاه آلونکی بی حصار و در دسترس. چهره‌اش سند هویت اوست، هویتی مبهم و تاریک و در عین حال صریح و روشن، راوی قدرت و عجز، شهامت و ترس، اندوه و شادمانی. هم از درونی آرام خبر می‌دهد و هم از ضمیری پرتشویش. به وقت تولد فریاد می زند:
جخ امروز
از مادر نزاده ام،
نه ،
عمر جهان بر من گذشته است.
نزدیک ترین خاطره‌ام خاطره‌ی قرن‌هاست.
چهره‌اش، میراث آباء و اجدادی اوست. گنجینه‌ای غنی از تاریخ “رنج” و “شادی” را با  خود به همراه دارد، تلخی و شادمانی توأمان.
دریغا بسی وقت‌ها اسیر درون است و گریز و گزیری از خود ندارد و دردا که پیچ و تاب‌های مکررش اغلب اوقات تقلایی عبث می‌نماید.
گاه او را در تعقیب و گریزی بی امان در هزارتوی درونش می‌یابیم و به زمانی دیگر بازیگر نقش‌های متعدد صحنه‌ی زندگی‌اش می گردد. به هر چرخشی در نقشی نو  ظاهر می‌شود. اغلب اوقات از خود می‌گریزد و در دیگری پنهان می شود و زمانی پیش می‌آید که با خود یکی می گردد. در همه حال او یک “متن” است، متنی که خوانشی نو می طلبد…

درباره‌ی هنرمند:

veghar وقار آقایی متولد ۱۳۶۰ تبریز و فارغ التحصیل کارشناسی طراحی و چاپ پارچه دانشگاه هنر و کارشناسی ارشد تصویرسازی دانشگاه تهران است. او هم اکنون در دانشگاه «ییلدیز تکنیک» ترکیه درحال تحصیل در مقطع دکترا رشته‌ی هنر و طراحی (sanat ve tasarım) می‌باشد، تصویرسازی کتابهای کودکان را نیز در عرصه ملی و بین‌المللی در کارنامه خود دارد.

اشتراک گذاری در print
چاپ
اوخوماق زامانی: 2 دقیقه
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email

۱۰ فتوآرت‌ از مجموعه‌ی «من» اثر وقار آقایی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی