چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
ایشیق
00:00
00:00

mehri shariati
مراسم یادبود زنده‌یاد خانم مهری شریعتی روز پنجشنبه برگزار می‌شود

به همت خانواده و دوستان زنده‌یاد خانم مهرانگیز(مهری) شریعتی همسر دکتر غلامحسین فرنود، مراسمی روز پنجشنبه ۳۰ آبان ماه در شهر تبریز برگزار خواهد شد. مکان و زمان مراسم به اطلاع دوستان و آشنایان آن زنده‌یاد رسانده می‌شود:

مکان: اول سربالایی ولیعصر- سالن آمفی‌تئاتر ناجی

زمان: ساعت ۶ الی ۸ بعد از ظهر روز پنجشنبه ۳۰ آبان ماه

چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مراسم یادبود زنده‌یاد خانم مهری شریعتی روز پنجشنبه برگزار می‌شود

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

مراسم یادبود زنده‌یاد خانم مهری شریعتی روز پنجشنبه برگزار می‌شود

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

مراسم یادبود زنده‌یاد خانم مهری شریعتی روز پنجشنبه برگزار می‌شود

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی