چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
ایشیق
00:00
00:00

anamin yayligi
گزارش پایانی ششمین دوره جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی

آللاه‌ین آدییلا

صمد کؤنلومده‌دیر، اوره‌ییمده‌دیر

دؤیوشور، اؤلسه‌ده دؤنمز ائلیندن

                                                                                        (علیرضا نابدل/ اوختای)

زنده داشتن خاطره صمد، بیش از هر چیز در آن است که ما به همه آن چه که صمد دلبستگی داشت، علاقمند باشیم.

                                                                                                  (ع. فرزانه)

با عرض سلام و صلوات بر امام مهربانی‌ها، حضرت ضامن آهو(ع) و گرامیداشت نهمِ شهریور(روز درگذشت صمد بهرنگی/ روز ادبیات کودکان و نوجوانان منطقه آذربایجان)، همچنین بیست و یکم فروردین( روز درگذشت بولود قاراچورلو/ روز شعر منطقه آذربایجان) و چهارم تیرماه(الهام گرفته شده از تاریخ قدیمی‌ترین نسخه مکتوب کتاب جاوید دده‌قورقود/  روز ادبیات داستانی و نمایشی منطقه آذربایجان)؛ بدینوسیله از تمام عزیزانی که در شش دوره برگزار شده جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی به طور مستقیم و غیر مستقیم، از دور و نزدیک، شناس و ناشناس و …، و به هر نحوی از قبیل نقد، تبلیغ، داوری، شرکت، چاپ و انتشار فراخوان،حمایت مالی، کمک فکری و …با این جشنواره همکاری فرمودند، تقدیر و تشکر کرده و از تمام هنرمندان و هنرپروران عزیز منطقه آذربایجان که از بنده، حرف و کارهایم رنجیده‌اند، عذر  می‌خواهم.

آمار و ارقام ششمین دوره جشنواره غیردولتی «آنامین یایلیغی» و مجموع ادوار قبلی:

تعداد شرکت‌کنندگان:

۱- دوره اول: ۴۶ نفر               ۳۱ نفر آقا             ۱۵ نفر خانم

۲- دوره دوم: ۹۲ نفر               ۶۴ نفر آقا             ۲۸ نفر خانم

۳- دوره سوم: ۱۴۲ نفر            ۱۰۳ نفر آقا            ۳۹ نفر خانم

۴- دوره چهارم: ۱۰۲ نفر           ۴۹ نفر آقا                 ۵۳ نفر خانم

۵- دوره پنجم:  ۱۳۷ نفر           ۱۰۵ نفر آقا              ۳۲ نفر خانم

۶- دوره ششم: ۳۵ نفر              همگی خانم

الف: مجموع شرکت‌کنندگان با احتساب کسانی که در۲ و یا بیش از ۲ دوره مختلف شرکت کرده‌اند: ۵۵۴ نفر

ب: مجموع شرکت‌کنندگان بدون احتساب شرکت‌کنندگان در ادوار مختلف( نام هر فرد یک بار احتساب شده است): ۴۳۵ نفر

آمار شرکت‌کنندگان ۲ و یا بیش از ۲ دوره، و نکاتی دیگر:

الف: مجموعاً ۷۲ نفر، در۲ و یا بیش از ۲ دوره مختلف شرکت کرده‌اند.

ب: از ۷۲ نفر ذکر شده، ۲۶ نفر در یک یا دوره برنده جشنواره شده‌اند.

ج: از ۲۶ نفر فوق‌الذکر، ۴ نفر در ۲ دوره مختلف برنده شده‌اند.

د: در مجموع از دوره اول تا ششم، ۵۹ نفر برنده جشنواره شده‌اند( از رتبه اول تا تقدیری)

ه: از ۵۹ نفر مذکور، ۸ برنده در دوره پنجم طبق قواعد فراخوان از طریق قرعه انتخاب شد‌ند.

ر: فقط یک برنده در یک دوره از جشنواره، برنده دو بخش متفاوت شده است.

ز: از میان برندگان، ۶ نفر در ادوار مختلف جهت داوری در این جشنواره انتخاب شده‌اند.

تعداد آثار راه یافته به مرحله داوری:

۱-  دوره اول:  ۴۹ اثر     شعر ترکی ۱۸ اثر/ شعر فارسی ۱۹ اثر/ داستان فارسی ۱۲ اثر

۲- دوره دوم: ۹۴ اثر      شعر ترکی۷۰ اثر/ شعر فارسی ۲۴ اثر

۳- دوره سوم: ۱۷۸ اثر   شعر ترکی ۱۰۲ اثر/ شعر فارسی ۳۳ اثر/ داستان ترکی ۴۳ اثر

۴- دوره چهارم(اختصاص به کوکان و نوجوانان ۶- ۱۷ سال داشت): ۸۴ اثر (نظم و نثر)؛ (همه آثار به زبان ترکی بودند)

الف- ۳۵ اثر بزرگسالان راجع به زلزله قاراداغ داوری نشد. از ۱ اثر نقد بزرگسالان، تقدیر شد.

۵- دوره پنجم، به انتخاب برترین‌های فرهنگی – ادبی منطقه آذربایجان در ۹۰ سال گذشته و سال ۱۳۹۱ از نگاه مخاطبان، اختصاص داشت و شرکت‌کنندگان برنده، طبق قواعد فراخوان این دوره به قید قرعه انتخاب شدند.

۶- دوره ششم(اختصاص به بانوان داشت): ۳۳ اثر      شعر ترکی ۲۳ اثر/ داستان ترکی ۱۰ اثر

داوران، آمار و شهرهایشان:

۱- داوران دوره اول: ۱۰ نفر    ۸ نفر آقا/ ۲ نفر خانم

۲- داوران دوره دوم: ۴ نفر      همگی آقا

۳- داوران دوره سوم: ۱۰ نفر    ۹ نفر آقا/ ۱ نفر خانم

۴- داوران دوره چهارم: ۱۲ نفر    ۷ نفر آقا/ ۵ نفر خانم

۵- در دوره پنجم، داوران خود شرکت‌کنندگان بودند و جشنواره، آرای آنان را جمع بندی و اعلام کرد.

۶- داوران دوره ششم: ۱۰ نفر    ۷ نفر آقا/ ۳ نفر خانم

الف: مجموع داوران ادوار مختلف، بدون تکرار اسامی: ۴۴ نفر

ب: از داوران دوره اول فقط یک داور در دوره دوم حضور داستند.

ج: از داوران دوره دوم فقط یک داور در دوره سوم حضور داشتند.

ح: از داوران دوره چهارم، هیچکدام در ادوار قبلی حضور نداشتند.

خ: در دوره پنجم، داوری بر عهده خود شرکت‌کنندگان بود(انتخاب برترین‌های فرهنگی- ادبی منطقه آذربایجان از نگاه مخاطبان در ۹۰ سال گذشته و سال ۱۳۹۱)

د: از داوران دوره ششم، هیچکدام در ادوار قبلی حضور نداشتند

ر: اسامی شهرهای داوران و تعداد داورانشان: ۱- اردبیل/ ۱۴ نفر ۲- پارساباد/ ۴ نفر ۳- شبستر/ ۱ نفر ۴- قم/ ۱ نفر ۵- خییو(مشگین شهر)/ ۴ نفر ۶- تبریز/ ۸ نفر ۷- بناب/ ۱ نفر ۸- تهران/ ۲ نفر ۹- اورمیه/ ۲ نفر ۱۰- زنگان(زنجان)/ ۴ نفر ۱۱- اهر/ ۱ نفر ۱۲- خوی/ ۲ نفر

آمار برندگان بخش‌های مختلف شش دوره:

داستان ترکی: در ادوار اول، سوم و ششم برگزار شده است:

۱- تعداد برندگان دوره اول: ۱نفر

۲- تعداد برندگان دوره سوم: ۷نفر

۳- تعداد برندگان دوره ششم: ۳ نفر

۳- مجموع برندگان، بدون تکرار: ۱۰ نفر

الف: از برندگان دوره سوم، یک نفر در دوره ششم، برنده شده است.

ب: اسامی شهرهای برندگان، بدون تکرار اسامی: تبریز، جلفا و اردبیل

شعر ترکی: در ادوار اول، دوم، سوم و ششم برگزار شده است.

۱- تعداد برندگان دوره اول: ۵نفر

۲- تعداد برندگان دوره دوم: ۶نفر (آزاد ۳نفر) (کلاسیک ۳نفر)

۳-  تعداد برندگان دوره سوم: ۷نفر (آزاد ۴نفر) (کلاسیک ۳نفر)

۴- تعداد برندگان دوره ششم: ۳ نفر

الف: از برندگان دوره اول یک نفر در دوره دوم برنده شده است.

ج: از برندگان دوره دوم یک نفر در دوره سوم برنده شده است.

ح: مجموع برندگان، بدون تکرار:۲۰ نفر

خ: اسامی شهرهای برندگان، بدون تکرار اسامی: ۱- خییو (مشگین شهر) ۲- تبریز ۳- پارساباد ۴- کلیبر ۵- مرند ۶- اردبیل ۷- مراغه

شعر فارسی: در هر ۳ دوره اول برگزار شده است.

۱- تعداد برندگان دوره اول: ۳نفر

۲- تعداد برندگان دوره دوم: ۳نفر

۳-  تعداد برندگان دوره سوم: ۴نفر

الف: از برندگان دوره اول یک نفر در دوره سوم برنده شده است.

ب: مجموع برندگان، بدون تکرار: ۹ نفر

ج: اسامی شهرهای برندگان، بدون تکرار اسامی: ۱- اردبیل ۲- خلخال ۳- تبریز ۴- قوشاچای (میاندوآب) ۵- شیراز ۶- تهران ۷- مشهد

داستان فارسی: فقط در دوره اول برگزار شد.

۴ نفر برنده همگی از اردبیل

ادبیات کودک و نوجوان ۶- ۱۷ سال:فقط در دوره چهارم برگزار شده است.

الف: تعداد برندگان در گروههای سنی چهارگانه و بخش های نثر و شعر: ۸ نفر

ب: تعداد تقدیری‌های کودکان و نوجوانان: ۲ نفر

ج: تعداد تقدیری‌های بخش نقد ادبیات کودک و نو جوان- بزرگسالان حق شرکت داشتند-: ۱ نفر

ح: اسامی شهرهای برندگان، بدون تکرار اسامی: ۱- اردبیل ۲- خییو (مشگین شهر) ۳- تبریز  ۴- تهران ۵- جلفا

انتخاب برترین‌های فرهنگی- ادبی منطقه آذربایجان از سال ۱۳۹۱- ۱۳۰۰ و ۱۳۹۱: این بخش در دوره پنجم برگزار شده است.

الف: از ۱۳۷ نفری که در انتخاب برترین‌ها شرکت کرده بودند، ۸ نفر به قید قرعه انتخاب شدند.

ب:اسامی شهرهای برندگان: ۱- اورمیه ۲- تبریز ۳- پارساباد ۴- خییو(مشگین شهر) ۵- اردبیل

تعداد و اسامی استان‌های شرکت‌کننده:

الف: تعداد و اسامی استان‌های دوره اول: ۴ استان  (۱- آذربایجان غربی ۲- گیلان ۳- خوزستان ۴- اردبیل)

ب: تعداد و اسامی استان‌های دوره دوم: ۱۱ استان (۱-آذربایجان شرقی ۲- آذربایجان غربی ۳- زنجان ۴- البرز ۵- خراسان رضوی ۶- تهران ۷- لرستان ۸- کردستان ۹- خوزستان ۱۰-قم ۱۱- اردبیل)

ج: تعداد و اسامی استان‌های دوره سوم: ۱۳ استان (۱- اردبیل ۲- آذربایجان شرقی ۳- آذربایجان غربی ۴-تهران ۵- همدان ۶-خراسان رضوی ۷-فارس ۸-البرز ۹- قزوین ۱۰- کرمان ۱۱-گیلان ۱۲- زنجان ۱۳- اصفهان)

د: تعداد و اسامی استان‌های دوره چهارم – ۳ بخش جداگانه- : ۷ استان (۱- آذربایجان شرقی ۲- اردبیل ۳- قزوین ۴- خراسان ۵- آذربایجان غربی ۶- تهران ۷- زنجان)

ح: تعداد و اسامی استان‌های دوره پنجم: ۶ استان ( ۱- اردبیل ۲- آذربایجان شرقی ۳- آذربایجان غربی ۴- البرز ۵- تهران ۶- زنجان)

ر: تعداد و اسامی استان‌های دوره ششم، همراه مجموع شرکت‌کنندگان این استان‌ها در این دروه:۴ استان (۱- اردبیل: ۲۲ نفر ۲- آذربایجان شرقی: ۱۱ نفر ۳- تهران: ۱ نفر ۴- زنجان: ۱ نفر)

۱- در دوره سوم ۴ نفر، شهرها و استان‌های خود را معرفی نکرده بودند و ۱ نفر از جمهوری آذربایجان شرکت کرده بود.

۲- در دوره چهارم، ۱ نفر از جمهوری آذربایجان شرکت کرده بود.

۳- در دوره چهارم، ۲ نفر شهرها و استان‌های خود را معرفی نکرده بودند.

۴- در دوره پنجم ۱ نفر از جمهوری ترکیه شرکت کرده بود.

خ: مجموع استان‌های بدون تکرار ۶ دوره با آمار مجموع شرکت کنندگان این استان ها: ۱۷ استان (۱- اردبیل:۲۵۰ نفر/ ۲-آذربایجان شرقی:۱۱۰ نفر/ ۳- آذربایجان غربی:۱۴ نفر/ ۴- زنجان:۸  نفر/ ۵- همدان: ۲ نفر/ ۶- قم:۱ نفر/ ۷- قزوین:۱ نفر/ ۸- البرز:۶ نفر/ ۹- تهران: ۱۹  نفر/ ۱۰- گیلان:۲ نفر/ ۱۱- خراسان رضوی:۴ نفر/ ۱۲- اصفهان: ۱ نفر/ ۱۳- فارس:۲ نفر/ ۱۴- کرمان:۱ نفر/ ۱۵- خوزستان:۳ نفر/ ۱۶- لرستان:۱ نفر/ ۱۷- کردستان:۱ نفر)

* در مجموع ۶ نفر، شهرها و استان‌های خود را معرفی نکرده بودند و ۲  نفر از کشور جمهوری آذربایجان و ۱ نفر از کشور جمهوری ترکیه، شرکت کرده بودند.

* مجموع شرکت‌کنندگان بدون تکرار اسامی: ۴۳۵ نفر( بدون در نظر گرفتن شرکت افراد مختلف در ادوار مختلف)

تعداد و اسامی شهر‌های شرکت‌کننده:

الف: تعداد و اسامی شهر‌های دوره اول: ۹ شهر (۱- اردبیل ۲- نیر ۳- خییو (مشگین شهر) ۴- خلخال ۵- پارساباد ۶- ماکو ۷- آستارا ۸- دزفول ۹- مسجد سلیمان)

 ب: تعداد و اسامی شهر‌های دوره دوم: ۲۴ شهر (۱- تبریز ۲- پارساباد ۳- خوی ۴- خییو (مشگین شهر) ۵- قوچان ۶- تهران ۷- مراغه ۸- اورمیه ۹- بروجرد ۱۰- زنگان (زنجان) ۱۱- سقز ۱۲- خلخال ۱۳- قوشاچای (میاندوآب) ۱۴- میانه ۱۵- سبزوار ۱۶- کرج ۱۷- نمین ۱۸- سلماس ۱۹- مرند ۲۰- بناب ۲۱- بازرگان ۲۲- شوشتر ۲۳- قم ۲۴- اردبیل)

 ج: تعداد و اسامی شهر‌های دوره سوم: ۲۹ شهر (۱- اردبیل ۲- خییو (مشگین شهر) ۳- تبریز ۴- جلفا ۵- گرمی و انگوت ۶- مراغه ۷- پارساباد ۸- تهران ۹- مرند ۱۰- قرچک ۱۱- ملیک کندی (ملکان) ۱۲- همدان ۱۳- خوی ۱۴- بناب ۱۵- مشهد ۱۶- خلخال ۱۷- قوشاچای (میاندوآب) ۱۸- کلیبر ۱۹- شیراز ۲۰- اشکنان ۲۱- کرج ۲۲- قزوین ۲۳- کرمان ۲۴- آستارا ۲۵- صایین‌قالا (شاهین‌دژ) ۲۶- زنگان (زنجان) ۲۷- فلاورجان ۲۸- بستان آباد)

ح: تعداد و اسامی شهر‌های دوره چهارم- در ۳ بخش جداگانه- : ۱۳ شهر(۱- اردبیل ۲- جلفا ۳- مرند ۴- قزوین ۵- خراسان ۶- زنگان (زنجان) ۷- اورمیه ۸- تهران ۹- پارساباد ۱۰- خییو (مشگین شهر) ۱۱- تبریز ۱۲- گرمی ۱۳- ملیک کندی (ملکان)

خ: تعداد و اسامی شرکت‌کنندگان شهرهای دوره پنجم: (۱- اردبیل ۲- هیر۳- خییو(مشگین شهر) ۴- پارساباد ۵- جلفا ۶- عشایر ساوالان ۷- اورمیه ۸- تبریز ۹- خلخال۱۰- بخش موران ۱۱- کرج ۱۲- تهران ۱۳- زنجان ۱۴- بخشایش ۱۵- اهر ۱۶- ساوجبلاغ ۱۷- پیرانشهر)

د: تعداد و اسامی شرکت‌کنندگان شهرهای دوره ششم، همراه مجموع شرکت‌کنندگان این شهرها در این دوره: (۱- اردبیل: ۱۱نفر/ ۲- خییو(مشگین شهر): ۸ نفر/ ۳- پارساباد: ۱ نفر/ ۴- جلفا: ۲ نفر/ ۵- تبریز: ۸ نفر/ ۶- خلخال: ۱ نفر/ ۷- تهران: ۱ نفر/ ۸- زنگان (زنجان): ۱ نفر/ ۹-  مراغه: ۱ نفر/ ۱۰-گرمی: ۱ نفر)

 ر: آمار مجموع و اسامی شهرهای شرکت‌کننده ۶ دوره: ۴۹ شهر (۱- اردبیل ۲- نیر ۳- خییو (مشگین شهر) ۴- خلخال ۵- پارساباد ۶- گرمی ۷- انگوت ۸- نمین ۹- تبریز ۱۰- خوی ۱۱- مراغه ۱۲- میانه ۱۳- مرند ۱۴- بناب ۱۵- بازرگان ۱۶- بستان آباد ۱۷- جلفا ۱۸- کلیبر ۱۹- ملیک کندی (ملکان) ۲۰- ماکو ۲۱- اورمیه ۲۲- قوشاچای (میاندوآب) ۲۳- سلماس ۲۴- صایین‌قالا (شاهین‌دژ) ۲۵- آستارا ۲۶- زنگان (زنجان) ۲۷- کرج ۲۸- قم ۲۹- همدان ۳۰- قزوین ۳۱- تهران ۳۲- قرچک ۳۳- سقز ۳۴- دزفول ۳۵- مسجدسلیمان ۳۶- شوشتر ۳۷- شیراز ۳۸- اشکنان ۳۹- بروجرد ۴۰- سبزوار ۴۱- مشهد ۴۲- فلاورجان ۴۳- کرمان ۴۴- قوچان ۴۵- بخش موران ۴۶- بخشایش ۴۷- اهر ۴۸- ساوجبلاغ ۴۹- پیرانشهر)

آمار و اسامی نشریات:

تا زمان اعلام نتایج ششمین دوره در ۷ نشریه استانی (آذربایجان شرقی، زنجان، «تهران- خوی» و اردبیل) و کشوری، مطالبی راجع به جشنواره غیردولتی آنامین ‌یایلیغی منتشر شده است:

اردبیل فردا، آوای اردبیل و صبح سبلان(استان اردبیل)/ بایرام(زنجان)/ آفتاب آذربایجان(آذربایجان شرقی)/ خوی نگار«تهران- خوی»/ شاپرک(سراسری)

 آمار وبلاگ‌ها و سایت‌هایی که در ادوار مختلف، فراخوان یا گزارش‌های پایانی جشنواره را منتشر کرده‌اند:

۱- تعداد وبلاگ‌ها و سایت‌ها در دوره دوم: ۲۹ وبلاگ/ ۱ سایت

۲-  تعداد وبلاگ‌ها و سایت‌ها در دوره سوم: ۳۶ وبلاگ/ ۴ سایت

۳-  تعداد وبلاگ‌ها و سایت‌ها در دوره چهارم: ۲۹ وبلاگ/ ۵ سایت

۴-  تعداد وبلاگ‌ها و سایت‌ها در دوره پنجم: ۵۱ وبلاگ/ ۱۰ سایت

۵- تعداد وبلاگ‌ها و سایت‌ها در دوره ششم: ۳۲ وبلاگ/ ۳ سایت

۵- مجموع سایت‌ها و وبلاگ‌های بدون تکرار ادوار مختلف: ۱۱۳ وبلاگ و ۱۵ سایت

الف: آمار سایت‌ها و وبلاگ‌های فیلتر شده ذکر نشده است، همچنین شبکه‌های اجتماعی

ب: از  دوره دوم، جشنواره درخواست همکاری وبلاگ‌ها و سایت‌ها با این جشنواره را اعلام کرد.

ج: از دوره دوم تا ششم فقط دو وبلاگ به طور مستمر، فراخوان جشنواره را انعکاس داده‌اند.

د: در شش دوره گذشته، ۴۲ وبلاگ و سایت فراخوان و یا گزارشات این جشنواره را منتشر کرده‌اند.

ح: قطعا آمار سایت‌ها و وبلاگ‌ها بیش از این است و ما آمار سایت‌ها و وبلاگ‌هایی را ذکر کرده‌ایم که به آنها دسترسی داشته‌ایم.

هزینه‌های ادوار مختلف جشنواره:

۱- مجموع هزینه‌های دوره اول: ۲۵۰ هزار تومان

۲- مجموع هزینه‌های دوره دوم:  ۶۰۰ هزارتومان

۳- مجموع هزینه‌های دوره سوم: ۸۰۰ هزار تومان

۴- مجموع هزینه‌های دوره چهارم: ۳۰۰ هزار تومان

۵- مجموع هزینه‌های دوره پنجم: ۱۵۰ هزار تومان

۶- مجموع هزینه‌های دوره ششم: ۳۶۵ هزار تومان

تاریخ‌های اختتامیه ادوار مختلف:

۱- اختتامیه اولین دوره: ۱۲/۱۲/۱۳۸۹ سالن بیضاء اردبیلی- اردبیل

۲- اختتامیه دومین دوره: ۳۰/۶/۱۳۹۰ سالن بیضاء اردبیلی- اردبیل

۳- اختتامیه سومین دوره: ۲۳/۲/۱۳۹۱ اینترنتی(برابر با روز مادر)

۴- اختتامیه چهارمین دوره: ۱۷/۷/۱۳۹۱ اینترنتی(برابر با روز جهانی کودک)

۵- اختتامیه پنجمین دوره: ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ اینترنتی(برابر با اختتامیه اولین دوره جشنواره)

۶- اختتامیه ششمین دوره: ۹/۶/۱۳۹۲ اینترنتی(برابر با روز ادبیات کودک و نوجوان منطقه آذربایجان”روز درگذشت صمد بهرنگی”)

الف: به طور متوسط جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی از اولین تا ششمین دوره، تقریباً هر ۵ ماه یکبار برگزار شده است.

ب: با توجه به مشکلاتی که برای این جشنواره پس از اختتامیه دومین دوره پیش آمد و شرح آن به صورت نامه‌های سرگشاده توضیح داده شده است؛ جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی لاجرم به صورت اینترنتی برگزار شد.

اعلام نتایج ششمین دوره جشنواره غیر‌دولتی «آنامین یایلیغی»

الف: دبیر علمی ششمین دوره: خانم دکتر سارای اؤیرنجی

ب: دبیر اجرایی ششمین دوره جشنواره: خانم خاطره عبدالعلیزاده

ج: از ۱۷ عزیزی که با اهدای ۳۶۵ هزار تومان به جشنواره، در رونق و تداوم آن سهیم شدند، تشکر می‌کنیم.

 د: تشکر ویژه از خانم زهرا رضایی، شاعر شش ساله و توانمند خیاوی به خاطر یاری مادی جشنواره.

ه: تشکر از خانم دکتر سارای اؤیرنجی به خاطر ترجمه فراخوان ششمین دوره به زبان انگلیسی.

ر: تشکر از آقای ابوالفضل ثوابی به خاطر ترجمه فراخوان ششمین دوره به زبان ترکی.

اسامی داوران و برندگان بخش شعر ترکی ششمین دوره جشنواره غیردولتی «آنامین یایلیغی»

( ششمین دوره جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی به بانوان اختصاص داشت)

اسامی داوران: ۱- خانم دکتر آیلار سعیدی/ اهر ۲- خانم لیلی کحالی/ تهران ۳- آقای کامیل قهرمان اوغلو/ خییو (مشگین شهر) ۴- آقای ابوالفضل ثوابی/ تبریز ۵- آقای زمان پاشازاده/ پارساباد

برندگان بخش شعر:

نفر اول: مریم علیزاده از تبریز/ ۳۳۶ امتیاز

نفر دوم: فرشته رسولی از تبریز/ ۳۳۰ امتیاز

نفر سوم: رقیه وعیدی از مراغه / ۳۲۳ امتیاز

الف: نمرات برتر بخش شعر ترکی پس از نمرات برندگان؛ به ترتیب: ۱-  آرزو مرادی/ جلفا/ ۳۱۰ امتیاز ۲- سپیده رسولی/ تبریز/ ۳۰۱ امتیاز ۳- نجیبه رستم اوغلو/ خییو (مشگین شهر)/ ۳۰۰ امتیاز ۴- مهسا عبدالعلیزاده/ خییو (مشگین شهر)/ ۲۸۵ امتیاز

ب: نمرات برتر فقط برای اطلاع شرکت‌کنندگان و علاقمندان، اعلام شده است.

اسامی داوران و برندگان بخش داستان ترکی ششمین دوره جشنواره غیردولتی «آنامین یایلیغی»

اسامی داوران: ۱- خانم دکتر آیلار سعیدی/ اهر ۲- خانم سارای محمد رضایی/ خییو(مشگین) ۳- آقای علیرضا ذیحق/خوی ۴- آقای حمید آرغیش/ خوی ۵-  آقای سلیمان جعفری/ تبریز ۶- آقای علی اصغر اجاقلو/ زنگان(زنجان)

برندگان:

برندگان بخش داستان:

نفر اول: پری آخته از اردبیل/ ۴۱۵ امتیاز

نفر دوم: پریسا میرزایی ماهر از اردبیل/ ۳۷۲ امتیاز

نفر سوم: رقیه وعیدی از مراغه/ ۳۵۸ امتیاز

الف: نمرات برتر بخش داستان ترکی پس از نمرات برندگان؛ به ترتیب: ۱- خاطره عبدالعلیزاده/ خییو(مشگین)/ ۳۴۵ امتیاز ۲- آیلار معدن پسندی/ تبریز/ ۲۷۵ امتیاز

ب: نمرات برتر فقط برای اطلاع شرکت‌کنندگان و علاقمندان، اعلام شده است.

ج: خانم رقیه وعیدی اولین برنده جشنواره است که در یک دوره، برنده دو بخش متفاوت شده است.

با آرزوی موفقیت برای همه تلاشگران عرصه فرهنگ، هنر و ادبیات منطقه عزیز آذربایجان

مدیر مسئول انتشارات یایلیق؛

بانی جشنواره غیردولتی «آنامین یایلیغی»

سعداله دنیوی مغانلو

( الواح تقدیر و تندیس برندگان جشنواره تا پایان شهریور، تحویل داده خواد شد)

چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گزارش پایانی ششمین دوره جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

گزارش پایانی ششمین دوره جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

گزارش پایانی ششمین دوره جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی