بوگون یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعات 14:21
ایشیق 1
آذربایجان معلم‌لری و تحصیل مساله‌سی
ایشیق 2

آذربایجان قفه‌خانالاری

ایشیق 3

آذربایجان و مهاجرت مساله‌سی

ایشیق 4
آذربایجان توی‌لاری

anamin yayligi
گزارش پایانی ششمین دوره جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی

آللاه‌ین آدییلا

صمد کؤنلومده‌دیر، اوره‌ییمده‌دیر

دؤیوشور، اؤلسه‌ده دؤنمز ائلیندن

                                                                                        (علیرضا نابدل/ اوختای)

زنده داشتن خاطره صمد، بیش از هر چیز در آن است که ما به همه آن چه که صمد دلبستگی داشت، علاقمند باشیم.

                                                                                                  (ع. فرزانه)

با عرض سلام و صلوات بر امام مهربانی‌ها، حضرت ضامن آهو(ع) و گرامیداشت نهمِ شهریور(روز درگذشت صمد بهرنگی/ روز ادبیات کودکان و نوجوانان منطقه آذربایجان)، همچنین بیست و یکم فروردین( روز درگذشت بولود قاراچورلو/ روز شعر منطقه آذربایجان) و چهارم تیرماه(الهام گرفته شده از تاریخ قدیمی‌ترین نسخه مکتوب کتاب جاوید دده‌قورقود/  روز ادبیات داستانی و نمایشی منطقه آذربایجان)؛ بدینوسیله از تمام عزیزانی که در شش دوره برگزار شده جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی به طور مستقیم و غیر مستقیم، از دور و نزدیک، شناس و ناشناس و …، و به هر نحوی از قبیل نقد، تبلیغ، داوری، شرکت، چاپ و انتشار فراخوان،حمایت مالی، کمک فکری و …با این جشنواره همکاری فرمودند، تقدیر و تشکر کرده و از تمام هنرمندان و هنرپروران عزیز منطقه آذربایجان که از بنده، حرف و کارهایم رنجیده‌اند، عذر  می‌خواهم.

آمار و ارقام ششمین دوره جشنواره غیردولتی «آنامین یایلیغی» و مجموع ادوار قبلی:

تعداد شرکت‌کنندگان:

1- دوره اول: 46 نفر               31 نفر آقا             15 نفر خانم

2- دوره دوم: 92 نفر               64 نفر آقا             28 نفر خانم

3- دوره سوم: 142 نفر            103 نفر آقا            39 نفر خانم

4- دوره چهارم: 102 نفر           49 نفر آقا                 53 نفر خانم

5- دوره پنجم:  137 نفر           105 نفر آقا              32 نفر خانم

6- دوره ششم: 35 نفر              همگی خانم

الف: مجموع شرکت‌کنندگان با احتساب کسانی که در2 و یا بیش از 2 دوره مختلف شرکت کرده‌اند: 554 نفر

ب: مجموع شرکت‌کنندگان بدون احتساب شرکت‌کنندگان در ادوار مختلف( نام هر فرد یک بار احتساب شده است): 435 نفر

آمار شرکت‌کنندگان 2 و یا بیش از 2 دوره، و نکاتی دیگر:

الف: مجموعاً 72 نفر، در2 و یا بیش از 2 دوره مختلف شرکت کرده‌اند.

ب: از 72 نفر ذکر شده، 26 نفر در یک یا دوره برنده جشنواره شده‌اند.

ج: از 26 نفر فوق‌الذکر، 4 نفر در 2 دوره مختلف برنده شده‌اند.

د: در مجموع از دوره اول تا ششم، 59 نفر برنده جشنواره شده‌اند( از رتبه اول تا تقدیری)

ه: از 59 نفر مذکور، 8 برنده در دوره پنجم طبق قواعد فراخوان از طریق قرعه انتخاب شد‌ند.

ر: فقط یک برنده در یک دوره از جشنواره، برنده دو بخش متفاوت شده است.

ز: از میان برندگان، 6 نفر در ادوار مختلف جهت داوری در این جشنواره انتخاب شده‌اند.

تعداد آثار راه یافته به مرحله داوری:

1-  دوره اول:  49 اثر     شعر ترکی 18 اثر/ شعر فارسی 19 اثر/ داستان فارسی 12 اثر

2- دوره دوم: 94 اثر      شعر ترکی70 اثر/ شعر فارسی 24 اثر

3- دوره سوم: 178 اثر   شعر ترکی 102 اثر/ شعر فارسی 33 اثر/ داستان ترکی 43 اثر

4- دوره چهارم(اختصاص به کوکان و نوجوانان 6- 17 سال داشت): 84 اثر (نظم و نثر)؛ (همه آثار به زبان ترکی بودند)

الف- 35 اثر بزرگسالان راجع به زلزله قاراداغ داوری نشد. از 1 اثر نقد بزرگسالان، تقدیر شد.

5- دوره پنجم، به انتخاب برترین‌های فرهنگی – ادبی منطقه آذربایجان در 90 سال گذشته و سال 1391 از نگاه مخاطبان، اختصاص داشت و شرکت‌کنندگان برنده، طبق قواعد فراخوان این دوره به قید قرعه انتخاب شدند.

6- دوره ششم(اختصاص به بانوان داشت): 33 اثر      شعر ترکی 23 اثر/ داستان ترکی 10 اثر

داوران، آمار و شهرهایشان:

1- داوران دوره اول: 10 نفر    8 نفر آقا/ 2 نفر خانم

2- داوران دوره دوم: 4 نفر      همگی آقا

3- داوران دوره سوم: 10 نفر    9 نفر آقا/ 1 نفر خانم

4- داوران دوره چهارم: 12 نفر    7 نفر آقا/ 5 نفر خانم

5- در دوره پنجم، داوران خود شرکت‌کنندگان بودند و جشنواره، آرای آنان را جمع بندی و اعلام کرد.

6- داوران دوره ششم: 10 نفر    7 نفر آقا/ 3 نفر خانم

الف: مجموع داوران ادوار مختلف، بدون تکرار اسامی: 44 نفر

ب: از داوران دوره اول فقط یک داور در دوره دوم حضور داستند.

ج: از داوران دوره دوم فقط یک داور در دوره سوم حضور داشتند.

ح: از داوران دوره چهارم، هیچکدام در ادوار قبلی حضور نداشتند.

خ: در دوره پنجم، داوری بر عهده خود شرکت‌کنندگان بود(انتخاب برترین‌های فرهنگی- ادبی منطقه آذربایجان از نگاه مخاطبان در 90 سال گذشته و سال 1391)

د: از داوران دوره ششم، هیچکدام در ادوار قبلی حضور نداشتند

ر: اسامی شهرهای داوران و تعداد داورانشان: 1- اردبیل/ 14 نفر 2- پارساباد/ 4 نفر 3- شبستر/ 1 نفر 4- قم/ 1 نفر 5- خییو(مشگین شهر)/ 4 نفر 6- تبریز/ 8 نفر 7- بناب/ 1 نفر 8- تهران/ 2 نفر 9- اورمیه/ 2 نفر 10- زنگان(زنجان)/ 4 نفر 11- اهر/ 1 نفر 12- خوی/ 2 نفر

آمار برندگان بخش‌های مختلف شش دوره:

داستان ترکی: در ادوار اول، سوم و ششم برگزار شده است:

1- تعداد برندگان دوره اول: 1نفر

2- تعداد برندگان دوره سوم: 7نفر

3- تعداد برندگان دوره ششم: 3 نفر

3- مجموع برندگان، بدون تکرار: 10 نفر

الف: از برندگان دوره سوم، یک نفر در دوره ششم، برنده شده است.

ب: اسامی شهرهای برندگان، بدون تکرار اسامی: تبریز، جلفا و اردبیل

شعر ترکی: در ادوار اول، دوم، سوم و ششم برگزار شده است.

1- تعداد برندگان دوره اول: 5نفر

2- تعداد برندگان دوره دوم: 6نفر (آزاد 3نفر) (کلاسیک 3نفر)

3-  تعداد برندگان دوره سوم: 7نفر (آزاد 4نفر) (کلاسیک 3نفر)

4- تعداد برندگان دوره ششم: 3 نفر

الف: از برندگان دوره اول یک نفر در دوره دوم برنده شده است.

ج: از برندگان دوره دوم یک نفر در دوره سوم برنده شده است.

ح: مجموع برندگان، بدون تکرار:20 نفر

خ: اسامی شهرهای برندگان، بدون تکرار اسامی: 1- خییو (مشگین شهر) 2- تبریز 3- پارساباد 4- کلیبر 5- مرند 6- اردبیل 7- مراغه

شعر فارسی: در هر 3 دوره اول برگزار شده است.

1- تعداد برندگان دوره اول: 3نفر

2- تعداد برندگان دوره دوم: 3نفر

3-  تعداد برندگان دوره سوم: 4نفر

الف: از برندگان دوره اول یک نفر در دوره سوم برنده شده است.

ب: مجموع برندگان، بدون تکرار: 9 نفر

ج: اسامی شهرهای برندگان، بدون تکرار اسامی: 1- اردبیل 2- خلخال 3- تبریز 4- قوشاچای (میاندوآب) 5- شیراز 6- تهران 7- مشهد

داستان فارسی: فقط در دوره اول برگزار شد.

4 نفر برنده همگی از اردبیل

ادبیات کودک و نوجوان 6- 17 سال:فقط در دوره چهارم برگزار شده است.

الف: تعداد برندگان در گروههای سنی چهارگانه و بخش های نثر و شعر: 8 نفر

ب: تعداد تقدیری‌های کودکان و نوجوانان: 2 نفر

ج: تعداد تقدیری‌های بخش نقد ادبیات کودک و نو جوان- بزرگسالان حق شرکت داشتند-: 1 نفر

ح: اسامی شهرهای برندگان، بدون تکرار اسامی: 1- اردبیل 2- خییو (مشگین شهر) 3- تبریز  4- تهران 5- جلفا

انتخاب برترین‌های فرهنگی- ادبی منطقه آذربایجان از سال 1391- 1300 و 1391: این بخش در دوره پنجم برگزار شده است.

الف: از 137 نفری که در انتخاب برترین‌ها شرکت کرده بودند، 8 نفر به قید قرعه انتخاب شدند.

ب:اسامی شهرهای برندگان: 1- اورمیه 2- تبریز 3- پارساباد 4- خییو(مشگین شهر) 5- اردبیل

تعداد و اسامی استان‌های شرکت‌کننده:

الف: تعداد و اسامی استان‌های دوره اول: 4 استان  (1- آذربایجان غربی 2- گیلان 3- خوزستان 4- اردبیل)

ب: تعداد و اسامی استان‌های دوره دوم: 11 استان (1-آذربایجان شرقی 2- آذربایجان غربی 3- زنجان 4- البرز 5- خراسان رضوی 6- تهران 7- لرستان 8- کردستان 9- خوزستان 10-قم 11- اردبیل)

ج: تعداد و اسامی استان‌های دوره سوم: 13 استان (1- اردبیل 2- آذربایجان شرقی 3- آذربایجان غربی 4-تهران 5- همدان 6-خراسان رضوی 7-فارس 8-البرز 9- قزوین 10- کرمان 11-گیلان 12- زنجان 13- اصفهان)

د: تعداد و اسامی استان‌های دوره چهارم – 3 بخش جداگانه- : 7 استان (1- آذربایجان شرقی 2- اردبیل 3- قزوین 4- خراسان 5- آذربایجان غربی 6- تهران 7- زنجان)

ح: تعداد و اسامی استان‌های دوره پنجم: 6 استان ( 1- اردبیل 2- آذربایجان شرقی 3- آذربایجان غربی 4- البرز 5- تهران 6- زنجان)

ر: تعداد و اسامی استان‌های دوره ششم، همراه مجموع شرکت‌کنندگان این استان‌ها در این دروه:4 استان (1- اردبیل: 22 نفر 2- آذربایجان شرقی: 11 نفر 3- تهران: 1 نفر 4- زنجان: 1 نفر)

1- در دوره سوم 4 نفر، شهرها و استان‌های خود را معرفی نکرده بودند و 1 نفر از جمهوری آذربایجان شرکت کرده بود.

2- در دوره چهارم، 1 نفر از جمهوری آذربایجان شرکت کرده بود.

3- در دوره چهارم، 2 نفر شهرها و استان‌های خود را معرفی نکرده بودند.

4- در دوره پنجم 1 نفر از جمهوری ترکیه شرکت کرده بود.

خ: مجموع استان‌های بدون تکرار 6 دوره با آمار مجموع شرکت کنندگان این استان ها: 17 استان (1- اردبیل:250 نفر/ 2-آذربایجان شرقی:110 نفر/ 3- آذربایجان غربی:14 نفر/ 4- زنجان:8  نفر/ 5- همدان: 2 نفر/ 6- قم:1 نفر/ 7- قزوین:1 نفر/ 8- البرز:6 نفر/ 9- تهران: 19  نفر/ 10- گیلان:2 نفر/ 11- خراسان رضوی:4 نفر/ 12- اصفهان: 1 نفر/ 13- فارس:2 نفر/ 14- کرمان:1 نفر/ 15- خوزستان:3 نفر/ 16- لرستان:1 نفر/ 17- کردستان:1 نفر)

* در مجموع 6 نفر، شهرها و استان‌های خود را معرفی نکرده بودند و 2  نفر از کشور جمهوری آذربایجان و 1 نفر از کشور جمهوری ترکیه، شرکت کرده بودند.

* مجموع شرکت‌کنندگان بدون تکرار اسامی: 435 نفر( بدون در نظر گرفتن شرکت افراد مختلف در ادوار مختلف)

تعداد و اسامی شهر‌های شرکت‌کننده:

الف: تعداد و اسامی شهر‌های دوره اول: 9 شهر (1- اردبیل 2- نیر 3- خییو (مشگین شهر) 4- خلخال 5- پارساباد 6- ماکو 7- آستارا 8- دزفول 9- مسجد سلیمان)

 ب: تعداد و اسامی شهر‌های دوره دوم: 24 شهر (1- تبریز 2- پارساباد 3- خوی 4- خییو (مشگین شهر) 5- قوچان 6- تهران 7- مراغه 8- اورمیه 9- بروجرد 10- زنگان (زنجان) 11- سقز 12- خلخال 13- قوشاچای (میاندوآب) 14- میانه 15- سبزوار 16- کرج 17- نمین 18- سلماس 19- مرند 20- بناب 21- بازرگان 22- شوشتر 23- قم 24- اردبیل)

 ج: تعداد و اسامی شهر‌های دوره سوم: 29 شهر (1- اردبیل 2- خییو (مشگین شهر) 3- تبریز 4- جلفا 5- گرمی و انگوت 6- مراغه 7- پارساباد 8- تهران 9- مرند 10- قرچک 11- ملیک کندی (ملکان) 12- همدان 13- خوی 14- بناب 15- مشهد 16- خلخال 17- قوشاچای (میاندوآب) 18- کلیبر 19- شیراز 20- اشکنان 21- کرج 22- قزوین 23- کرمان 24- آستارا 25- صایین‌قالا (شاهین‌دژ) 26- زنگان (زنجان) 27- فلاورجان 28- بستان آباد)

ح: تعداد و اسامی شهر‌های دوره چهارم- در 3 بخش جداگانه- : 13 شهر(1- اردبیل 2- جلفا 3- مرند 4- قزوین 5- خراسان 6- زنگان (زنجان) 7- اورمیه 8- تهران 9- پارساباد 10- خییو (مشگین شهر) 11- تبریز 12- گرمی 13- ملیک کندی (ملکان)

خ: تعداد و اسامی شرکت‌کنندگان شهرهای دوره پنجم: (1- اردبیل 2- هیر3- خییو(مشگین شهر) 4- پارساباد 5- جلفا 6- عشایر ساوالان 7- اورمیه 8- تبریز 9- خلخال10- بخش موران 11- کرج 12- تهران 13- زنجان 14- بخشایش 15- اهر 16- ساوجبلاغ 17- پیرانشهر)

د: تعداد و اسامی شرکت‌کنندگان شهرهای دوره ششم، همراه مجموع شرکت‌کنندگان این شهرها در این دوره: (1- اردبیل: 11نفر/ 2- خییو(مشگین شهر): 8 نفر/ 3- پارساباد: 1 نفر/ 4- جلفا: 2 نفر/ 5- تبریز: 8 نفر/ 6- خلخال: 1 نفر/ 7- تهران: 1 نفر/ 8- زنگان (زنجان): 1 نفر/ 9-  مراغه: 1 نفر/ 10-گرمی: 1 نفر)

 ر: آمار مجموع و اسامی شهرهای شرکت‌کننده 6 دوره: 49 شهر (1- اردبیل 2- نیر 3- خییو (مشگین شهر) 4- خلخال 5- پارساباد 6- گرمی 7- انگوت 8- نمین 9- تبریز 10- خوی 11- مراغه 12- میانه 13- مرند 14- بناب 15- بازرگان 16- بستان آباد 17- جلفا 18- کلیبر 19- ملیک کندی (ملکان) 20- ماکو 21- اورمیه 22- قوشاچای (میاندوآب) 23- سلماس 24- صایین‌قالا (شاهین‌دژ) 25- آستارا 26- زنگان (زنجان) 27- کرج 28- قم 29- همدان 30- قزوین 31- تهران 32- قرچک 33- سقز 34- دزفول 35- مسجدسلیمان 36- شوشتر 37- شیراز 38- اشکنان 39- بروجرد 40- سبزوار 41- مشهد 42- فلاورجان 43- کرمان 44- قوچان 45- بخش موران 46- بخشایش 47- اهر 48- ساوجبلاغ 49- پیرانشهر)

آمار و اسامی نشریات:

تا زمان اعلام نتایج ششمین دوره در 7 نشریه استانی (آذربایجان شرقی، زنجان، «تهران- خوی» و اردبیل) و کشوری، مطالبی راجع به جشنواره غیردولتی آنامین ‌یایلیغی منتشر شده است:

اردبیل فردا، آوای اردبیل و صبح سبلان(استان اردبیل)/ بایرام(زنجان)/ آفتاب آذربایجان(آذربایجان شرقی)/ خوی نگار«تهران- خوی»/ شاپرک(سراسری)

 آمار وبلاگ‌ها و سایت‌هایی که در ادوار مختلف، فراخوان یا گزارش‌های پایانی جشنواره را منتشر کرده‌اند:

1- تعداد وبلاگ‌ها و سایت‌ها در دوره دوم: 29 وبلاگ/ 1 سایت

2-  تعداد وبلاگ‌ها و سایت‌ها در دوره سوم: 36 وبلاگ/ 4 سایت

3-  تعداد وبلاگ‌ها و سایت‌ها در دوره چهارم: 29 وبلاگ/ 5 سایت

4-  تعداد وبلاگ‌ها و سایت‌ها در دوره پنجم: 51 وبلاگ/ 10 سایت

5- تعداد وبلاگ‌ها و سایت‌ها در دوره ششم: 32 وبلاگ/ 3 سایت

5- مجموع سایت‌ها و وبلاگ‌های بدون تکرار ادوار مختلف: 113 وبلاگ و 15 سایت

الف: آمار سایت‌ها و وبلاگ‌های فیلتر شده ذکر نشده است، همچنین شبکه‌های اجتماعی

ب: از  دوره دوم، جشنواره درخواست همکاری وبلاگ‌ها و سایت‌ها با این جشنواره را اعلام کرد.

ج: از دوره دوم تا ششم فقط دو وبلاگ به طور مستمر، فراخوان جشنواره را انعکاس داده‌اند.

د: در شش دوره گذشته، 42 وبلاگ و سایت فراخوان و یا گزارشات این جشنواره را منتشر کرده‌اند.

ح: قطعا آمار سایت‌ها و وبلاگ‌ها بیش از این است و ما آمار سایت‌ها و وبلاگ‌هایی را ذکر کرده‌ایم که به آنها دسترسی داشته‌ایم.

هزینه‌های ادوار مختلف جشنواره:

1- مجموع هزینه‌های دوره اول: 250 هزار تومان

2- مجموع هزینه‌های دوره دوم:  600 هزارتومان

3- مجموع هزینه‌های دوره سوم: 800 هزار تومان

4- مجموع هزینه‌های دوره چهارم: 300 هزار تومان

5- مجموع هزینه‌های دوره پنجم: 150 هزار تومان

6- مجموع هزینه‌های دوره ششم: 365 هزار تومان

تاریخ‌های اختتامیه ادوار مختلف:

1- اختتامیه اولین دوره: 12/12/1389 سالن بیضاء اردبیلی- اردبیل

2- اختتامیه دومین دوره: 30/6/1390 سالن بیضاء اردبیلی- اردبیل

3- اختتامیه سومین دوره: 23/2/1391 اینترنتی(برابر با روز مادر)

4- اختتامیه چهارمین دوره: 17/7/1391 اینترنتی(برابر با روز جهانی کودک)

5- اختتامیه پنجمین دوره: 12/12/1391 اینترنتی(برابر با اختتامیه اولین دوره جشنواره)

6- اختتامیه ششمین دوره: 9/6/1392 اینترنتی(برابر با روز ادبیات کودک و نوجوان منطقه آذربایجان”روز درگذشت صمد بهرنگی”)

الف: به طور متوسط جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی از اولین تا ششمین دوره، تقریباً هر 5 ماه یکبار برگزار شده است.

ب: با توجه به مشکلاتی که برای این جشنواره پس از اختتامیه دومین دوره پیش آمد و شرح آن به صورت نامه‌های سرگشاده توضیح داده شده است؛ جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی لاجرم به صورت اینترنتی برگزار شد.

اعلام نتایج ششمین دوره جشنواره غیر‌دولتی «آنامین یایلیغی»

الف: دبیر علمی ششمین دوره: خانم دکتر سارای اؤیرنجی

ب: دبیر اجرایی ششمین دوره جشنواره: خانم خاطره عبدالعلیزاده

ج: از 17 عزیزی که با اهدای 365 هزار تومان به جشنواره، در رونق و تداوم آن سهیم شدند، تشکر می‌کنیم.

 د: تشکر ویژه از خانم زهرا رضایی، شاعر شش ساله و توانمند خیاوی به خاطر یاری مادی جشنواره.

ه: تشکر از خانم دکتر سارای اؤیرنجی به خاطر ترجمه فراخوان ششمین دوره به زبان انگلیسی.

ر: تشکر از آقای ابوالفضل ثوابی به خاطر ترجمه فراخوان ششمین دوره به زبان ترکی.

اسامی داوران و برندگان بخش شعر ترکی ششمین دوره جشنواره غیردولتی «آنامین یایلیغی»

( ششمین دوره جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی به بانوان اختصاص داشت)

اسامی داوران: 1- خانم دکتر آیلار سعیدی/ اهر 2- خانم لیلی کحالی/ تهران 3- آقای کامیل قهرمان اوغلو/ خییو (مشگین شهر) 4- آقای ابوالفضل ثوابی/ تبریز 5- آقای زمان پاشازاده/ پارساباد

برندگان بخش شعر:

نفر اول: مریم علیزاده از تبریز/ 336 امتیاز

نفر دوم: فرشته رسولی از تبریز/ 330 امتیاز

نفر سوم: رقیه وعیدی از مراغه / 323 امتیاز

الف: نمرات برتر بخش شعر ترکی پس از نمرات برندگان؛ به ترتیب: 1-  آرزو مرادی/ جلفا/ 310 امتیاز 2- سپیده رسولی/ تبریز/ 301 امتیاز 3- نجیبه رستم اوغلو/ خییو (مشگین شهر)/ 300 امتیاز 4- مهسا عبدالعلیزاده/ خییو (مشگین شهر)/ 285 امتیاز

ب: نمرات برتر فقط برای اطلاع شرکت‌کنندگان و علاقمندان، اعلام شده است.

اسامی داوران و برندگان بخش داستان ترکی ششمین دوره جشنواره غیردولتی «آنامین یایلیغی»

اسامی داوران: 1- خانم دکتر آیلار سعیدی/ اهر 2- خانم سارای محمد رضایی/ خییو(مشگین) 3- آقای علیرضا ذیحق/خوی 4- آقای حمید آرغیش/ خوی 5-  آقای سلیمان جعفری/ تبریز 6- آقای علی اصغر اجاقلو/ زنگان(زنجان)

برندگان:

برندگان بخش داستان:

نفر اول: پری آخته از اردبیل/ 415 امتیاز

نفر دوم: پریسا میرزایی ماهر از اردبیل/ 372 امتیاز

نفر سوم: رقیه وعیدی از مراغه/ 358 امتیاز

الف: نمرات برتر بخش داستان ترکی پس از نمرات برندگان؛ به ترتیب: 1- خاطره عبدالعلیزاده/ خییو(مشگین)/ 345 امتیاز 2- آیلار معدن پسندی/ تبریز/ 275 امتیاز

ب: نمرات برتر فقط برای اطلاع شرکت‌کنندگان و علاقمندان، اعلام شده است.

ج: خانم رقیه وعیدی اولین برنده جشنواره است که در یک دوره، برنده دو بخش متفاوت شده است.

با آرزوی موفقیت برای همه تلاشگران عرصه فرهنگ، هنر و ادبیات منطقه عزیز آذربایجان

مدیر مسئول انتشارات یایلیق؛

بانی جشنواره غیردولتی «آنامین یایلیغی»

سعداله دنیوی مغانلو

( الواح تقدیر و تندیس برندگان جشنواره تا پایان شهریور، تحویل داده خواد شد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *