ایشیق
چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
سسلندیرن: ایشیق

anamin yayligi
گزارش پایانی ششمین دوره جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی

آللاه‌ین آدییلا

صمد کؤنلومده‌دیر، اوره‌ییمده‌دیر

دؤیوشور، اؤلسه‌ده دؤنمز ائلیندن

                                                                                        (علیرضا نابدل/ اوختای)

زنده داشتن خاطره صمد، بیش از هر چیز در آن است که ما به همه آن چه که صمد دلبستگی داشت، علاقمند باشیم.

                                                                                                  (ع. فرزانه)

با عرض سلام و صلوات بر امام مهربانی‌ها، حضرت ضامن آهو(ع) و گرامیداشت نهمِ شهریور(روز درگذشت صمد بهرنگی/ روز ادبیات کودکان و نوجوانان منطقه آذربایجان)، همچنین بیست و یکم فروردین( روز درگذشت بولود قاراچورلو/ روز شعر منطقه آذربایجان) و چهارم تیرماه(الهام گرفته شده از تاریخ قدیمی‌ترین نسخه مکتوب کتاب جاوید دده‌قورقود/  روز ادبیات داستانی و نمایشی منطقه آذربایجان)؛ بدینوسیله از تمام عزیزانی که در شش دوره برگزار شده جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی به طور مستقیم و غیر مستقیم، از دور و نزدیک، شناس و ناشناس و …، و به هر نحوی از قبیل نقد، تبلیغ، داوری، شرکت، چاپ و انتشار فراخوان،حمایت مالی، کمک فکری و …با این جشنواره همکاری فرمودند، تقدیر و تشکر کرده و از تمام هنرمندان و هنرپروران عزیز منطقه آذربایجان که از بنده، حرف و کارهایم رنجیده‌اند، عذر  می‌خواهم.

آمار و ارقام ششمین دوره جشنواره غیردولتی «آنامین یایلیغی» و مجموع ادوار قبلی:

تعداد شرکت‌کنندگان:

۱- دوره اول: ۴۶ نفر               ۳۱ نفر آقا             ۱۵ نفر خانم

۲- دوره دوم: ۹۲ نفر               ۶۴ نفر آقا             ۲۸ نفر خانم

۳- دوره سوم: ۱۴۲ نفر            ۱۰۳ نفر آقا            ۳۹ نفر خانم

۴- دوره چهارم: ۱۰۲ نفر           ۴۹ نفر آقا                 ۵۳ نفر خانم

۵- دوره پنجم:  ۱۳۷ نفر           ۱۰۵ نفر آقا              ۳۲ نفر خانم

۶- دوره ششم: ۳۵ نفر              همگی خانم

الف: مجموع شرکت‌کنندگان با احتساب کسانی که در۲ و یا بیش از ۲ دوره مختلف شرکت کرده‌اند: ۵۵۴ نفر

ب: مجموع شرکت‌کنندگان بدون احتساب شرکت‌کنندگان در ادوار مختلف( نام هر فرد یک بار احتساب شده است): ۴۳۵ نفر

آمار شرکت‌کنندگان ۲ و یا بیش از ۲ دوره، و نکاتی دیگر:

الف: مجموعاً ۷۲ نفر، در۲ و یا بیش از ۲ دوره مختلف شرکت کرده‌اند.

ب: از ۷۲ نفر ذکر شده، ۲۶ نفر در یک یا دوره برنده جشنواره شده‌اند.

ج: از ۲۶ نفر فوق‌الذکر، ۴ نفر در ۲ دوره مختلف برنده شده‌اند.

د: در مجموع از دوره اول تا ششم، ۵۹ نفر برنده جشنواره شده‌اند( از رتبه اول تا تقدیری)

ه: از ۵۹ نفر مذکور، ۸ برنده در دوره پنجم طبق قواعد فراخوان از طریق قرعه انتخاب شد‌ند.

ر: فقط یک برنده در یک دوره از جشنواره، برنده دو بخش متفاوت شده است.

ز: از میان برندگان، ۶ نفر در ادوار مختلف جهت داوری در این جشنواره انتخاب شده‌اند.

تعداد آثار راه یافته به مرحله داوری:

۱-  دوره اول:  ۴۹ اثر     شعر ترکی ۱۸ اثر/ شعر فارسی ۱۹ اثر/ داستان فارسی ۱۲ اثر

۲- دوره دوم: ۹۴ اثر      شعر ترکی۷۰ اثر/ شعر فارسی ۲۴ اثر

۳- دوره سوم: ۱۷۸ اثر   شعر ترکی ۱۰۲ اثر/ شعر فارسی ۳۳ اثر/ داستان ترکی ۴۳ اثر

۴- دوره چهارم(اختصاص به کوکان و نوجوانان ۶- ۱۷ سال داشت): ۸۴ اثر (نظم و نثر)؛ (همه آثار به زبان ترکی بودند)

الف- ۳۵ اثر بزرگسالان راجع به زلزله قاراداغ داوری نشد. از ۱ اثر نقد بزرگسالان، تقدیر شد.

۵- دوره پنجم، به انتخاب برترین‌های فرهنگی – ادبی منطقه آذربایجان در ۹۰ سال گذشته و سال ۱۳۹۱ از نگاه مخاطبان، اختصاص داشت و شرکت‌کنندگان برنده، طبق قواعد فراخوان این دوره به قید قرعه انتخاب شدند.

۶- دوره ششم(اختصاص به بانوان داشت): ۳۳ اثر      شعر ترکی ۲۳ اثر/ داستان ترکی ۱۰ اثر

داوران، آمار و شهرهایشان:

۱- داوران دوره اول: ۱۰ نفر    ۸ نفر آقا/ ۲ نفر خانم

۲- داوران دوره دوم: ۴ نفر      همگی آقا

۳- داوران دوره سوم: ۱۰ نفر    ۹ نفر آقا/ ۱ نفر خانم

۴- داوران دوره چهارم: ۱۲ نفر    ۷ نفر آقا/ ۵ نفر خانم

۵- در دوره پنجم، داوران خود شرکت‌کنندگان بودند و جشنواره، آرای آنان را جمع بندی و اعلام کرد.

۶- داوران دوره ششم: ۱۰ نفر    ۷ نفر آقا/ ۳ نفر خانم

الف: مجموع داوران ادوار مختلف، بدون تکرار اسامی: ۴۴ نفر

ب: از داوران دوره اول فقط یک داور در دوره دوم حضور داستند.

ج: از داوران دوره دوم فقط یک داور در دوره سوم حضور داشتند.

ح: از داوران دوره چهارم، هیچکدام در ادوار قبلی حضور نداشتند.

خ: در دوره پنجم، داوری بر عهده خود شرکت‌کنندگان بود(انتخاب برترین‌های فرهنگی- ادبی منطقه آذربایجان از نگاه مخاطبان در ۹۰ سال گذشته و سال ۱۳۹۱)

د: از داوران دوره ششم، هیچکدام در ادوار قبلی حضور نداشتند

ر: اسامی شهرهای داوران و تعداد داورانشان: ۱- اردبیل/ ۱۴ نفر ۲- پارساباد/ ۴ نفر ۳- شبستر/ ۱ نفر ۴- قم/ ۱ نفر ۵- خییو(مشگین شهر)/ ۴ نفر ۶- تبریز/ ۸ نفر ۷- بناب/ ۱ نفر ۸- تهران/ ۲ نفر ۹- اورمیه/ ۲ نفر ۱۰- زنگان(زنجان)/ ۴ نفر ۱۱- اهر/ ۱ نفر ۱۲- خوی/ ۲ نفر

آمار برندگان بخش‌های مختلف شش دوره:

داستان ترکی: در ادوار اول، سوم و ششم برگزار شده است:

۱- تعداد برندگان دوره اول: ۱نفر

۲- تعداد برندگان دوره سوم: ۷نفر

۳- تعداد برندگان دوره ششم: ۳ نفر

۳- مجموع برندگان، بدون تکرار: ۱۰ نفر

الف: از برندگان دوره سوم، یک نفر در دوره ششم، برنده شده است.

ب: اسامی شهرهای برندگان، بدون تکرار اسامی: تبریز، جلفا و اردبیل

شعر ترکی: در ادوار اول، دوم، سوم و ششم برگزار شده است.

۱- تعداد برندگان دوره اول: ۵نفر

۲- تعداد برندگان دوره دوم: ۶نفر (آزاد ۳نفر) (کلاسیک ۳نفر)

۳-  تعداد برندگان دوره سوم: ۷نفر (آزاد ۴نفر) (کلاسیک ۳نفر)

۴- تعداد برندگان دوره ششم: ۳ نفر

الف: از برندگان دوره اول یک نفر در دوره دوم برنده شده است.

ج: از برندگان دوره دوم یک نفر در دوره سوم برنده شده است.

ح: مجموع برندگان، بدون تکرار:۲۰ نفر

خ: اسامی شهرهای برندگان، بدون تکرار اسامی: ۱- خییو (مشگین شهر) ۲- تبریز ۳- پارساباد ۴- کلیبر ۵- مرند ۶- اردبیل ۷- مراغه

شعر فارسی: در هر ۳ دوره اول برگزار شده است.

۱- تعداد برندگان دوره اول: ۳نفر

۲- تعداد برندگان دوره دوم: ۳نفر

۳-  تعداد برندگان دوره سوم: ۴نفر

الف: از برندگان دوره اول یک نفر در دوره سوم برنده شده است.

ب: مجموع برندگان، بدون تکرار: ۹ نفر

ج: اسامی شهرهای برندگان، بدون تکرار اسامی: ۱- اردبیل ۲- خلخال ۳- تبریز ۴- قوشاچای (میاندوآب) ۵- شیراز ۶- تهران ۷- مشهد

داستان فارسی: فقط در دوره اول برگزار شد.

۴ نفر برنده همگی از اردبیل

ادبیات کودک و نوجوان ۶- ۱۷ سال:فقط در دوره چهارم برگزار شده است.

الف: تعداد برندگان در گروههای سنی چهارگانه و بخش های نثر و شعر: ۸ نفر

ب: تعداد تقدیری‌های کودکان و نوجوانان: ۲ نفر

ج: تعداد تقدیری‌های بخش نقد ادبیات کودک و نو جوان- بزرگسالان حق شرکت داشتند-: ۱ نفر

ح: اسامی شهرهای برندگان، بدون تکرار اسامی: ۱- اردبیل ۲- خییو (مشگین شهر) ۳- تبریز  ۴- تهران ۵- جلفا

انتخاب برترین‌های فرهنگی- ادبی منطقه آذربایجان از سال ۱۳۹۱- ۱۳۰۰ و ۱۳۹۱: این بخش در دوره پنجم برگزار شده است.

الف: از ۱۳۷ نفری که در انتخاب برترین‌ها شرکت کرده بودند، ۸ نفر به قید قرعه انتخاب شدند.

ب:اسامی شهرهای برندگان: ۱- اورمیه ۲- تبریز ۳- پارساباد ۴- خییو(مشگین شهر) ۵- اردبیل

تعداد و اسامی استان‌های شرکت‌کننده:

الف: تعداد و اسامی استان‌های دوره اول: ۴ استان  (۱- آذربایجان غربی ۲- گیلان ۳- خوزستان ۴- اردبیل)

ب: تعداد و اسامی استان‌های دوره دوم: ۱۱ استان (۱-آذربایجان شرقی ۲- آذربایجان غربی ۳- زنجان ۴- البرز ۵- خراسان رضوی ۶- تهران ۷- لرستان ۸- کردستان ۹- خوزستان ۱۰-قم ۱۱- اردبیل)

ج: تعداد و اسامی استان‌های دوره سوم: ۱۳ استان (۱- اردبیل ۲- آذربایجان شرقی ۳- آذربایجان غربی ۴-تهران ۵- همدان ۶-خراسان رضوی ۷-فارس ۸-البرز ۹- قزوین ۱۰- کرمان ۱۱-گیلان ۱۲- زنجان ۱۳- اصفهان)

د: تعداد و اسامی استان‌های دوره چهارم – ۳ بخش جداگانه- : ۷ استان (۱- آذربایجان شرقی ۲- اردبیل ۳- قزوین ۴- خراسان ۵- آذربایجان غربی ۶- تهران ۷- زنجان)

ح: تعداد و اسامی استان‌های دوره پنجم: ۶ استان ( ۱- اردبیل ۲- آذربایجان شرقی ۳- آذربایجان غربی ۴- البرز ۵- تهران ۶- زنجان)

ر: تعداد و اسامی استان‌های دوره ششم، همراه مجموع شرکت‌کنندگان این استان‌ها در این دروه:۴ استان (۱- اردبیل: ۲۲ نفر ۲- آذربایجان شرقی: ۱۱ نفر ۳- تهران: ۱ نفر ۴- زنجان: ۱ نفر)

۱- در دوره سوم ۴ نفر، شهرها و استان‌های خود را معرفی نکرده بودند و ۱ نفر از جمهوری آذربایجان شرکت کرده بود.

۲- در دوره چهارم، ۱ نفر از جمهوری آذربایجان شرکت کرده بود.

۳- در دوره چهارم، ۲ نفر شهرها و استان‌های خود را معرفی نکرده بودند.

۴- در دوره پنجم ۱ نفر از جمهوری ترکیه شرکت کرده بود.

خ: مجموع استان‌های بدون تکرار ۶ دوره با آمار مجموع شرکت کنندگان این استان ها: ۱۷ استان (۱- اردبیل:۲۵۰ نفر/ ۲-آذربایجان شرقی:۱۱۰ نفر/ ۳- آذربایجان غربی:۱۴ نفر/ ۴- زنجان:۸  نفر/ ۵- همدان: ۲ نفر/ ۶- قم:۱ نفر/ ۷- قزوین:۱ نفر/ ۸- البرز:۶ نفر/ ۹- تهران: ۱۹  نفر/ ۱۰- گیلان:۲ نفر/ ۱۱- خراسان رضوی:۴ نفر/ ۱۲- اصفهان: ۱ نفر/ ۱۳- فارس:۲ نفر/ ۱۴- کرمان:۱ نفر/ ۱۵- خوزستان:۳ نفر/ ۱۶- لرستان:۱ نفر/ ۱۷- کردستان:۱ نفر)

* در مجموع ۶ نفر، شهرها و استان‌های خود را معرفی نکرده بودند و ۲  نفر از کشور جمهوری آذربایجان و ۱ نفر از کشور جمهوری ترکیه، شرکت کرده بودند.

* مجموع شرکت‌کنندگان بدون تکرار اسامی: ۴۳۵ نفر( بدون در نظر گرفتن شرکت افراد مختلف در ادوار مختلف)

تعداد و اسامی شهر‌های شرکت‌کننده:

الف: تعداد و اسامی شهر‌های دوره اول: ۹ شهر (۱- اردبیل ۲- نیر ۳- خییو (مشگین شهر) ۴- خلخال ۵- پارساباد ۶- ماکو ۷- آستارا ۸- دزفول ۹- مسجد سلیمان)

 ب: تعداد و اسامی شهر‌های دوره دوم: ۲۴ شهر (۱- تبریز ۲- پارساباد ۳- خوی ۴- خییو (مشگین شهر) ۵- قوچان ۶- تهران ۷- مراغه ۸- اورمیه ۹- بروجرد ۱۰- زنگان (زنجان) ۱۱- سقز ۱۲- خلخال ۱۳- قوشاچای (میاندوآب) ۱۴- میانه ۱۵- سبزوار ۱۶- کرج ۱۷- نمین ۱۸- سلماس ۱۹- مرند ۲۰- بناب ۲۱- بازرگان ۲۲- شوشتر ۲۳- قم ۲۴- اردبیل)

 ج: تعداد و اسامی شهر‌های دوره سوم: ۲۹ شهر (۱- اردبیل ۲- خییو (مشگین شهر) ۳- تبریز ۴- جلفا ۵- گرمی و انگوت ۶- مراغه ۷- پارساباد ۸- تهران ۹- مرند ۱۰- قرچک ۱۱- ملیک کندی (ملکان) ۱۲- همدان ۱۳- خوی ۱۴- بناب ۱۵- مشهد ۱۶- خلخال ۱۷- قوشاچای (میاندوآب) ۱۸- کلیبر ۱۹- شیراز ۲۰- اشکنان ۲۱- کرج ۲۲- قزوین ۲۳- کرمان ۲۴- آستارا ۲۵- صایین‌قالا (شاهین‌دژ) ۲۶- زنگان (زنجان) ۲۷- فلاورجان ۲۸- بستان آباد)

ح: تعداد و اسامی شهر‌های دوره چهارم- در ۳ بخش جداگانه- : ۱۳ شهر(۱- اردبیل ۲- جلفا ۳- مرند ۴- قزوین ۵- خراسان ۶- زنگان (زنجان) ۷- اورمیه ۸- تهران ۹- پارساباد ۱۰- خییو (مشگین شهر) ۱۱- تبریز ۱۲- گرمی ۱۳- ملیک کندی (ملکان)

خ: تعداد و اسامی شرکت‌کنندگان شهرهای دوره پنجم: (۱- اردبیل ۲- هیر۳- خییو(مشگین شهر) ۴- پارساباد ۵- جلفا ۶- عشایر ساوالان ۷- اورمیه ۸- تبریز ۹- خلخال۱۰- بخش موران ۱۱- کرج ۱۲- تهران ۱۳- زنجان ۱۴- بخشایش ۱۵- اهر ۱۶- ساوجبلاغ ۱۷- پیرانشهر)

د: تعداد و اسامی شرکت‌کنندگان شهرهای دوره ششم، همراه مجموع شرکت‌کنندگان این شهرها در این دوره: (۱- اردبیل: ۱۱نفر/ ۲- خییو(مشگین شهر): ۸ نفر/ ۳- پارساباد: ۱ نفر/ ۴- جلفا: ۲ نفر/ ۵- تبریز: ۸ نفر/ ۶- خلخال: ۱ نفر/ ۷- تهران: ۱ نفر/ ۸- زنگان (زنجان): ۱ نفر/ ۹-  مراغه: ۱ نفر/ ۱۰-گرمی: ۱ نفر)

 ر: آمار مجموع و اسامی شهرهای شرکت‌کننده ۶ دوره: ۴۹ شهر (۱- اردبیل ۲- نیر ۳- خییو (مشگین شهر) ۴- خلخال ۵- پارساباد ۶- گرمی ۷- انگوت ۸- نمین ۹- تبریز ۱۰- خوی ۱۱- مراغه ۱۲- میانه ۱۳- مرند ۱۴- بناب ۱۵- بازرگان ۱۶- بستان آباد ۱۷- جلفا ۱۸- کلیبر ۱۹- ملیک کندی (ملکان) ۲۰- ماکو ۲۱- اورمیه ۲۲- قوشاچای (میاندوآب) ۲۳- سلماس ۲۴- صایین‌قالا (شاهین‌دژ) ۲۵- آستارا ۲۶- زنگان (زنجان) ۲۷- کرج ۲۸- قم ۲۹- همدان ۳۰- قزوین ۳۱- تهران ۳۲- قرچک ۳۳- سقز ۳۴- دزفول ۳۵- مسجدسلیمان ۳۶- شوشتر ۳۷- شیراز ۳۸- اشکنان ۳۹- بروجرد ۴۰- سبزوار ۴۱- مشهد ۴۲- فلاورجان ۴۳- کرمان ۴۴- قوچان ۴۵- بخش موران ۴۶- بخشایش ۴۷- اهر ۴۸- ساوجبلاغ ۴۹- پیرانشهر)

آمار و اسامی نشریات:

تا زمان اعلام نتایج ششمین دوره در ۷ نشریه استانی (آذربایجان شرقی، زنجان، «تهران- خوی» و اردبیل) و کشوری، مطالبی راجع به جشنواره غیردولتی آنامین ‌یایلیغی منتشر شده است:

اردبیل فردا، آوای اردبیل و صبح سبلان(استان اردبیل)/ بایرام(زنجان)/ آفتاب آذربایجان(آذربایجان شرقی)/ خوی نگار«تهران- خوی»/ شاپرک(سراسری)

 آمار وبلاگ‌ها و سایت‌هایی که در ادوار مختلف، فراخوان یا گزارش‌های پایانی جشنواره را منتشر کرده‌اند:

۱- تعداد وبلاگ‌ها و سایت‌ها در دوره دوم: ۲۹ وبلاگ/ ۱ سایت

۲-  تعداد وبلاگ‌ها و سایت‌ها در دوره سوم: ۳۶ وبلاگ/ ۴ سایت

۳-  تعداد وبلاگ‌ها و سایت‌ها در دوره چهارم: ۲۹ وبلاگ/ ۵ سایت

۴-  تعداد وبلاگ‌ها و سایت‌ها در دوره پنجم: ۵۱ وبلاگ/ ۱۰ سایت

۵- تعداد وبلاگ‌ها و سایت‌ها در دوره ششم: ۳۲ وبلاگ/ ۳ سایت

۵- مجموع سایت‌ها و وبلاگ‌های بدون تکرار ادوار مختلف: ۱۱۳ وبلاگ و ۱۵ سایت

الف: آمار سایت‌ها و وبلاگ‌های فیلتر شده ذکر نشده است، همچنین شبکه‌های اجتماعی

ب: از  دوره دوم، جشنواره درخواست همکاری وبلاگ‌ها و سایت‌ها با این جشنواره را اعلام کرد.

ج: از دوره دوم تا ششم فقط دو وبلاگ به طور مستمر، فراخوان جشنواره را انعکاس داده‌اند.

د: در شش دوره گذشته، ۴۲ وبلاگ و سایت فراخوان و یا گزارشات این جشنواره را منتشر کرده‌اند.

ح: قطعا آمار سایت‌ها و وبلاگ‌ها بیش از این است و ما آمار سایت‌ها و وبلاگ‌هایی را ذکر کرده‌ایم که به آنها دسترسی داشته‌ایم.

هزینه‌های ادوار مختلف جشنواره:

۱- مجموع هزینه‌های دوره اول: ۲۵۰ هزار تومان

۲- مجموع هزینه‌های دوره دوم:  ۶۰۰ هزارتومان

۳- مجموع هزینه‌های دوره سوم: ۸۰۰ هزار تومان

۴- مجموع هزینه‌های دوره چهارم: ۳۰۰ هزار تومان

۵- مجموع هزینه‌های دوره پنجم: ۱۵۰ هزار تومان

۶- مجموع هزینه‌های دوره ششم: ۳۶۵ هزار تومان

تاریخ‌های اختتامیه ادوار مختلف:

۱- اختتامیه اولین دوره: ۱۲/۱۲/۱۳۸۹ سالن بیضاء اردبیلی- اردبیل

۲- اختتامیه دومین دوره: ۳۰/۶/۱۳۹۰ سالن بیضاء اردبیلی- اردبیل

۳- اختتامیه سومین دوره: ۲۳/۲/۱۳۹۱ اینترنتی(برابر با روز مادر)

۴- اختتامیه چهارمین دوره: ۱۷/۷/۱۳۹۱ اینترنتی(برابر با روز جهانی کودک)

۵- اختتامیه پنجمین دوره: ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ اینترنتی(برابر با اختتامیه اولین دوره جشنواره)

۶- اختتامیه ششمین دوره: ۹/۶/۱۳۹۲ اینترنتی(برابر با روز ادبیات کودک و نوجوان منطقه آذربایجان”روز درگذشت صمد بهرنگی”)

الف: به طور متوسط جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی از اولین تا ششمین دوره، تقریباً هر ۵ ماه یکبار برگزار شده است.

ب: با توجه به مشکلاتی که برای این جشنواره پس از اختتامیه دومین دوره پیش آمد و شرح آن به صورت نامه‌های سرگشاده توضیح داده شده است؛ جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی لاجرم به صورت اینترنتی برگزار شد.

اعلام نتایج ششمین دوره جشنواره غیر‌دولتی «آنامین یایلیغی»

الف: دبیر علمی ششمین دوره: خانم دکتر سارای اؤیرنجی

ب: دبیر اجرایی ششمین دوره جشنواره: خانم خاطره عبدالعلیزاده

ج: از ۱۷ عزیزی که با اهدای ۳۶۵ هزار تومان به جشنواره، در رونق و تداوم آن سهیم شدند، تشکر می‌کنیم.

 د: تشکر ویژه از خانم زهرا رضایی، شاعر شش ساله و توانمند خیاوی به خاطر یاری مادی جشنواره.

ه: تشکر از خانم دکتر سارای اؤیرنجی به خاطر ترجمه فراخوان ششمین دوره به زبان انگلیسی.

ر: تشکر از آقای ابوالفضل ثوابی به خاطر ترجمه فراخوان ششمین دوره به زبان ترکی.

اسامی داوران و برندگان بخش شعر ترکی ششمین دوره جشنواره غیردولتی «آنامین یایلیغی»

( ششمین دوره جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی به بانوان اختصاص داشت)

اسامی داوران: ۱- خانم دکتر آیلار سعیدی/ اهر ۲- خانم لیلی کحالی/ تهران ۳- آقای کامیل قهرمان اوغلو/ خییو (مشگین شهر) ۴- آقای ابوالفضل ثوابی/ تبریز ۵- آقای زمان پاشازاده/ پارساباد

برندگان بخش شعر:

نفر اول: مریم علیزاده از تبریز/ ۳۳۶ امتیاز

نفر دوم: فرشته رسولی از تبریز/ ۳۳۰ امتیاز

نفر سوم: رقیه وعیدی از مراغه / ۳۲۳ امتیاز

الف: نمرات برتر بخش شعر ترکی پس از نمرات برندگان؛ به ترتیب: ۱-  آرزو مرادی/ جلفا/ ۳۱۰ امتیاز ۲- سپیده رسولی/ تبریز/ ۳۰۱ امتیاز ۳- نجیبه رستم اوغلو/ خییو (مشگین شهر)/ ۳۰۰ امتیاز ۴- مهسا عبدالعلیزاده/ خییو (مشگین شهر)/ ۲۸۵ امتیاز

ب: نمرات برتر فقط برای اطلاع شرکت‌کنندگان و علاقمندان، اعلام شده است.

اسامی داوران و برندگان بخش داستان ترکی ششمین دوره جشنواره غیردولتی «آنامین یایلیغی»

اسامی داوران: ۱- خانم دکتر آیلار سعیدی/ اهر ۲- خانم سارای محمد رضایی/ خییو(مشگین) ۳- آقای علیرضا ذیحق/خوی ۴- آقای حمید آرغیش/ خوی ۵-  آقای سلیمان جعفری/ تبریز ۶- آقای علی اصغر اجاقلو/ زنگان(زنجان)

برندگان:

برندگان بخش داستان:

نفر اول: پری آخته از اردبیل/ ۴۱۵ امتیاز

نفر دوم: پریسا میرزایی ماهر از اردبیل/ ۳۷۲ امتیاز

نفر سوم: رقیه وعیدی از مراغه/ ۳۵۸ امتیاز

الف: نمرات برتر بخش داستان ترکی پس از نمرات برندگان؛ به ترتیب: ۱- خاطره عبدالعلیزاده/ خییو(مشگین)/ ۳۴۵ امتیاز ۲- آیلار معدن پسندی/ تبریز/ ۲۷۵ امتیاز

ب: نمرات برتر فقط برای اطلاع شرکت‌کنندگان و علاقمندان، اعلام شده است.

ج: خانم رقیه وعیدی اولین برنده جشنواره است که در یک دوره، برنده دو بخش متفاوت شده است.

با آرزوی موفقیت برای همه تلاشگران عرصه فرهنگ، هنر و ادبیات منطقه عزیز آذربایجان

مدیر مسئول انتشارات یایلیق؛

بانی جشنواره غیردولتی «آنامین یایلیغی»

سعداله دنیوی مغانلو

( الواح تقدیر و تندیس برندگان جشنواره تا پایان شهریور، تحویل داده خواد شد)

چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گزارش پایانی ششمین دوره جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

گزارش پایانی ششمین دوره جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

گزارش پایانی ششمین دوره جشنواره غیردولتی آنامین یایلیغی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی