ایشیق
چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
سسلندیرن: ایشیق

mitraism
“رساله‌ای در میترائیسم” به زیر چاپ رفت

کتاب “رساله‌ای در میترائیسم” نوشته پژوهشگر نام آشنای تبریزی – میرعلی سید سلامت- اخیرا از سوی انتشارات ارک تبریز به زیر چاپ رفته است. این کتاب علاوه بر مقدمه ای که مولف بر آن نوشته, مقالات زیر را در بر می گیرد.

  • رساله‌ای در میترائیسم
  • نقدی بر کتاب آئین مهر و میترائیسم
  • میترا در هند
  • نقدی بر کتاب: آیین پر رمز و راز میترائی
  • در مورد نظریات موجود در کتاب: «پژوهشی نو، در میتراپرستی»
  • نقدی بر کتاب: «مهرپرستی در ایران، هند و روم»
  • نقدی بر کتاب: آیین میترا
  • نقدی بر کتاب: دین ایران باستان
  • طرح اساطیر ماقبل زرتشتی

سایت ایشیق با کسب اجازه از مولف کتاب, مقدمه این مجموعه مقالات را به خوانندگان خود تقدیم کرده است.

چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

“رساله‌ای در میترائیسم” به زیر چاپ رفت

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

“رساله‌ای در میترائیسم” به زیر چاپ رفت

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

“رساله‌ای در میترائیسم” به زیر چاپ رفت

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی