ایشیق
چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
سسلندیرن: ایشیق

چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

(۱۴۰۲- نجی ایل آخان اولدوزلار)

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

(۱۴۰۲- نجی ایل آخان اولدوزلار)

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

(۱۴۰۲- نجی ایل آخان اولدوزلار)

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی