ایشیق
چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
سسلندیرن: ایشیق

فایل PDF کتاب «نقد شعر معاصر آذربایجان» (با تحلیل شعرهای ساهر، سهند، باریشماز و سحر) از سوی مولف آن جناب «همت شهبازی» برای دریافت رایگان خوانندگانش در اختیار سایت ایشیق قرار گرفت. این کتاب که چاپ اول آن در سال ۱۳۸۳ و چاپ دوم آن در سال ۱۳۹۳ به زبان فارسی و از سوی نشر اختر منتشر شده است، از سه بخش تشکیل شده که دو بخش اول عموماً بررسی شعر معاصر آذربایجان از دو دیدگاه فرم و محتوا و بخش سوم نیز اختصاصاً به تحلیل آثار چهار شاعر معاصر «ساهر، سهند، باریشماز و سحر » اختصاص دارد. برای هر بخش و فصلهای کتاب، یادداشتهایی درنظر گرفته شده که شامل ارجاعات و ترجمه نمونه‌ها و شواهد شعری است که متن اصلی آنها در حین کتاب آورده شده، این کار برای مخاطبین دیگر زبانها صورت گرفته که عموماً، ترجمه‌ها بیشتر برای رساندن پیام و مفاهیم بوده و جنبه‌ ترجمه حرفه‌ای ندارد. در این نقد میتوان گفت که ۹۰% کتابهایی که تا اواخر سال ۸۱ به ترکی چاپ شده‌اند مدنظر قرار گرفته که برای مراجعات بیشتر، فهرستی از منابع مورد استفاده نیز در پایان آورده شده است.
در بخشی از کتاب می‌خوانیم:
شـعر اجتماعی آذربایجان شعری است آرمانگرا. آرمانگرایی یک مرتبه از واقعیت‌گرایی بالاتر است. در واقع آرمانـگرایی تفسیر و توضیح واقعیت یا واقعیتی توضیحی است. این مسئله در شعر معاصر آذربایجان بوضوح دیده می‌شود نقطه اوج آن شعر‌ مرحوم «سهند» است که به تفسیر واقعیتی بنام انسان و فلسفه وجودی آن می‌پردازد. بنابراین در سرشت شعر معاصر، همیشه مفهوم‌گرایی و محتوا در درجه نخست اهمیت قرار می‌گیرد. این مسئله حتی در شعرهایی با محتوای غنایی، رئالیستی، فولکلوریک و حماسی نیز انعکاس هنری دارد. لیریسم اجتماعی ساهر، دکتر نطقی و سحر، و محتوای رئالیستی شعر « سهند، باریشماز، علیرضا اوختای و هادی قاراچای» و صمیمیت فولکلوریک شعر «مفتون امینی، شهریار و سؤنمز» و نیز حماسه ریتمیک آرمانگرایانه شعر «دکتر زهتابی و هادی قاراچای» به هیچوجه در همان محدوده قالبهای ذکر شده باقی نمی‌مانند، بلکه آن قالبها را به تفسیر می‌نشینند. این تفسیر، واقعیتها را به زیر سلطه خود درآورده، با تحلیلهای خود به دگرگونیهای اساسی نایل می‌آید. برای همین نیز نمونه‌‌هایی از این قبیل، از شتابزدگیهای رئالیستی بدور هستند و صادقانه و صمیمانه ظرافت هنری را با تحلیلهای اندیشه‌ورزانه و تفسیرهای محتوایی عجین کرده، احساسات بی‌منطق و محتوای غیرطبیعی و ایستا را از خود دور می‌کند.
فایل PDF کتاب «نقد شعر معاصر آذربایجان» (با تحلیل شعرهای ساهر، سهند، باریشماز و سحر) را از بخش «کتابخانه» سایت ایشیق به آدرس زیر می‌توانید دانلود کنید.

نقد شعر معاصر آذربایجان

چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کتاب «نقد شعر معاصر آذربایجان» در سایت ایشیق

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

کتاب «نقد شعر معاصر آذربایجان» در سایت ایشیق

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

کتاب «نقد شعر معاصر آذربایجان» در سایت ایشیق

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی