ایشیق
چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
سسلندیرن: ایشیق
چاپ

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۴۰۰-نجی ایل آذربایجان ادبیات و اینجه صنعت سماسیندان آخان اولدوزلار

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

۱۴۰۰-نجی ایل آذربایجان ادبیات و اینجه صنعت سماسیندان آخان اولدوزلار

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

۱۴۰۰-نجی ایل آذربایجان ادبیات و اینجه صنعت سماسیندان آخان اولدوزلار

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی