ایشیق
چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
سسلندیرن: ایشیق

اولین شماره فصلنامۀ «آذربایجان پژوهی» منتشر شد.

اولین شماره فصلنامۀ «آذربایجان پژوهی» منتشر شد. این فصلنامه به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی دکتر حمید سفیدگر شهانقی و سردبیری دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی منتشر شده است. هیئت تحریریه فصلنامۀ «آذربایجان پژوهی به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: دکتر اعتبار بخشی، دکتر منوچهر بهبودی اصل، دکتر شهرام پناهی، دکتر مهدی رستم زاده، دکتر محمد رضایی، دکتر حمید سفیدگر شهانقی، دکتر حبیب صمدزاده، دکتر علی صیادانی، دکتر مرتضی مجدفر، دکتر علیرضا مقدم، دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی، دکتر یوسف مولایی
برای دریافت اولین شماره فصلنامه «آذربایجان پژوهی» می‌توان با واریز مبلغ ۲۵ هزار تومان (قیمت نشریه و هزینۀ پست) به شماره کارت زیر بنام حمید سفیدگر شهانقی و ارسال آدرس دقیق به همراه کد پستی، فصلنامه را در محل کار یا منزل خود دریافت نمود:

شماره کارت نزد بانک تجارت:
۵۸۵۹ ۸۳۱۱ ۲۵۱۰ ۰۳۰۴
«

چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اولین شماره فصلنامۀ «آذربایجان پژوهی» منتشر شد.

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

اولین شماره فصلنامۀ «آذربایجان پژوهی» منتشر شد.

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

اولین شماره فصلنامۀ «آذربایجان پژوهی» منتشر شد.

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی