چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
ایشیق
00:00
00:00

چاپ

یک پاسخ

  1. با درود
    سال های ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ استاد ترابی استاد جامعه شناسی من در دانشگاه تبریز بود. با برخی از همکلاسان بارها در کتابفروشی نوبل به زیارتش می شتافتیم . بعد ها که فارغ التحصیل شدم مشکلات سیاسی اش را از دور و نزدیک می شنیدم. افسوس که حکومت « ها » قدر او را ندانستند. خاطرات استاد همیشه در یاد من است. درود بر این مرد گرانمایه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مراسم یادبود پروفسور دکتر علی اکبر ترابی در تبریز

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

مراسم یادبود پروفسور دکتر علی اکبر ترابی در تبریز

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

مراسم یادبود پروفسور دکتر علی اکبر ترابی در تبریز

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی