ایشیق
چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
سسلندیرن: ایشیق

پیام دبیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی زبان مادری (۲۰۱۷)

سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد همانند سالهای پیش پوستر، شعار و پیام سالانه روز جهانی زبان مادری را منتشر کرد. این سازمان همچنین شعار امسال روز جهانی زبان مادری را ”پیش به سوی آینده ای پایدار از طریق آموزش چندزبانه” اعلام کرده است.
پیام ایرینا بوکووا دبیر کل یونسکو:
” به مناسبت روز جهانی زبان مادری،‌ تقاضا می‌کنم که ظرفیت آموزش چندزبانه در نظام های اجرایی و آموزشی،‌ ترجمان فرهنگی و رسانه ها،‌ فضای مجازی و تجارت و در همه جا به رسمیت شناخته شود.”
همچنین در وب سایت سازمان یونسکو آمده است: یونسکو روز جهانی زبان مادری را در ۲۱ فوریه ۲۰۱۷ تحت عنوان ‘پیش به سوی آینده ای پایدار از طریق آموزش چندزبانه’ گرامی‌می‌دارد. برای میدان دادن به توسعه پایدار،‌ دانش آموزان بایستی به زبان مادری و سایر زبان ها آموزش ببینند. از طریق تسلط بر زبان اول یا زبان مادری است که فراگیری مهارت های اساسی من جمله خواندن، نوشتن و حساب میسر می‌شود. زبان های محلی به ویژه زبان های اقلیتی یا بومی ‌دریچه انتقال فرهنگ ها،‌ ارزش ها و دانش سنتی محسوب می‌شوند. بنابراین، این زبان ها نقش مهمی‌را در پیشبرد آینده ای پایدار ایفا می‌کنند.‌
منبع: آراز نیوز

چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیام دبیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی زبان مادری (۲۰۱۷)

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

پیام دبیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی زبان مادری (۲۰۱۷)

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

پیام دبیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی زبان مادری (۲۰۱۷)

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی