ایشیق
چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
سسلندیرن: ایشیق

Torabi. Ishiq.net. pooya (4)
مراسم خاکسپاری جنازه‌ی زنده‌یاد «دکتر علی‌اکبر ترابی» به روایت تصویر
پویا نائل‌پور

مراسم یادبود زنده‌یاد «دکتر علی‌اکبر ترابی» به روایت تصویر
پویا نائل‌پور

 

چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گزارش تصویری مراسم خاکسپاری و یادبود «دکتر ترابی» / پویا نائل‌پور

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

گزارش تصویری مراسم خاکسپاری و یادبود «دکتر ترابی» / پویا نائل‌پور

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

گزارش تصویری مراسم خاکسپاری و یادبود «دکتر ترابی» / پویا نائل‌پور

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی