ایشیق
چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
سسلندیرن: ایشیق

به‌یل عزالی‌لاری ۰۱
غلامحسین ساعدی – چئویرن: نیگار خیاوی
سسلندیرن: داور فرمانی

 

به‌یل عزالی‌لاری ۰۲
غلامحسین ساعدی – چئویرن: نیگار خیاوی
سسلندیرن: داور فرمانی

به‌یل عزالی‌لاری ۰۳
غلامحسین ساعدی – چئویرن: نیگار خیاوی
سسلندیرن: داور فرمانی

به‌یل عزالی‌لاری ۰۴
غلامحسین ساعدی – چئویرن: نیگار خیاوی
سسلندیرن: داور فرمانی

چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به‌یل عزالی‌لاری ۱-۲-۳-۴-نجی بؤلوم / غلامحسین ساعدی – چئویرن: نیگار خیاوی – سسلندیرن: داور فرمانی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

به‌یل عزالی‌لاری ۱-۲-۳-۴-نجی بؤلوم / غلامحسین ساعدی – چئویرن: نیگار خیاوی – سسلندیرن: داور فرمانی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

به‌یل عزالی‌لاری ۱-۲-۳-۴-نجی بؤلوم / غلامحسین ساعدی – چئویرن: نیگار خیاوی – سسلندیرن: داور فرمانی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی