چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
ایشیق
00:00
00:00

قوروماز کسیلن دیل‌لرین قانی
سؤز: معصوم جبارپور/ سس: بیتا دباغی

چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قوروماز کسیلن دیل‌لرین قانی/ معصوم جبارپور/ سس: بیتا دباغی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

قوروماز کسیلن دیل‌لرین قانی/ معصوم جبارپور/ سس: بیتا دباغی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

قوروماز کسیلن دیل‌لرین قانی/ معصوم جبارپور/ سس: بیتا دباغی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی