ایشیق
چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
سسلندیرن: ایشیق

yashin

یاشین زنوزلو

متن مصاحبه را از آدرس زیر دانلود کنید

https://ishiq.net/wp-content/uploads/1.pdf

 

چاپ

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مصاحبه با اصحاب قلم آذربایجان در مورد خشونت خانوادگی (فرانک فرید، سوسن نواده رضی، نیگار خیاوی و …) یاشین زنوزلو

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

مصاحبه با اصحاب قلم آذربایجان در مورد خشونت خانوادگی (فرانک فرید، سوسن نواده رضی، نیگار خیاوی و …) یاشین زنوزلو

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

مصاحبه با اصحاب قلم آذربایجان در مورد خشونت خانوادگی (فرانک فرید، سوسن نواده رضی، نیگار خیاوی و …) یاشین زنوزلو

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی