گزارش تصویری: چادرنشینی در مناطق زلزله‌زده آذربایجان ادامه دارد
(4 بهمن ماه – ورزقان)
نرگس حیدری
zelzele 00 zelzele 01 zelzele 02 zelzele 03 zelzele 04 zelzele 05 zelzele 06 zelzele 07 zelzele 08 zelzele 10