ملیحه بصیر
چئویرن: ملیحه بصیر
ترجمه: ملیحه بصیر
سسلندیرن: ملیحه بصیر
صمد بهرنگی | ترجمه: 
صمد بهرنگی | چئویرن: 
علیرضا ذیحق
چاپ

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

میرزا فتحعلی آخوندزاده / ملیحه بصیر(سخنرانی)

ملیحه بصیر
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

میرزا فتحعلی آخوندزاده / ملیحه بصیر(سخنرانی)

ملیحه بصیر
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

میرزا فتحعلی آخوندزاده / ملیحه بصیر(سخنرانی)

ملیحه بصیر
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی