سرایه‌های مفتون؛ صدیقترین آیینه‌ی صدا‌های انسانی- بخش یکم: زندگی و آثار / حسن ریاضی

سرایه‌های مفتون؛ صدیقترین آیینه‌ی صدا‌های انسانی- بخش یکم: زندگی و آثار حسن ریاضی استاد یدالله مفتون امینی یکی از درخشانترین چهره‌های شعر معاصر ایران است. شاعری که بیش از شش دهه در  عرصه‌ی ادبیات ایران حضوری خلاق و بارآور داشته و امروز هم با  تجربه‌ای گران، امید پرفروغ، دید و بیانی نوین و شعر‌های تر … ادامه خواندن سرایه‌های مفتون؛ صدیقترین آیینه‌ی صدا‌های انسانی- بخش یکم: زندگی و آثار / حسن ریاضی