Home / Tag Archives: فاطمه اشرفی

Tag Archives: فاطمه اشرفی

یک سال گذشت…/ فاطمه اشرفی (انجمن حمایت از حقوق کودکان)

یک سال گذشت…/ فاطمه اشرفی (انجمن حمایت از حقوق کودکان) … بعد از ظهر شنبه 21 مرداد 1391 باز هم بخشی از ایران زمین به لرزه افتاد و این بار آذربایجان بود که لرزید. دو زلزله به بزرگی 6.4 ریشتر مناطق اهر و وزرقان را به لرزه در آورد. شدت لزرش کمی‌از لرزه بم نداشت، اما شاید این بار دل ...

Read More »