مرگ صمد بهرنگی از زبان تنها شاهد ماجرا

۹ شهریور سالروز مرگ ماهی سیاه کوچولو (مرگ صمد بهرنگی از زبان تنها شاهد ماجرا) صحنه بازسازی شده‌ی مرگ صمد بهرنگی ( ۱۲ شهریور ۱۳۴۷ ) از مجموعه عکس «به روایت یک شاهد عینی» اثر آزاده اخلاقی توضیح: نهم شهریور ۱۳۴۷ روز مرگ صمد بهرنگی معلم روستاهای آذربایجان و دوست صمیمی بچه‌ها است. حمزه فراهتی از دوستان … ادامه خواندن مرگ صمد بهرنگی از زبان تنها شاهد ماجرا