میزان مشارکت زنان در بولتن فولکلور موسسه ائل بیلیمی / یاشین زنوزلو

میزان مشارکت زنان در بولتن فولکلور موسسه ائل بیلیمی / یاشین زنوزلو (بررسی توصیفی به مناسبت ۸ مارس؛ روز جهانی زن) مقدمه: اولین شماره بولتن فولکلور موسسه ائل بیلیمی به عنوان اولین مرکز متمرکز فولکلور، با محوریت قرار دادن مفاهیم فولکلوریک آذربایجان از دی ماه ۱۳۸۷ به طور رسمی آغاز به کار کرده است. این … ادامه خواندن میزان مشارکت زنان در بولتن فولکلور موسسه ائل بیلیمی / یاشین زنوزلو