جناب نوبل باریش مکافاتی
چئویرن: نیگار خیاوی
ترجمه: نیگار خیاوی
نیگار خیاوی
00:00
00:00
  • سس: نیگار خیاوی 00:00
اشتراک گذاری در print
چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اوخوماق زامانی: < 1 دقیقه
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
باشقا اثرلری

جناب نوبل باریش مکافاتی

نیگار خیاوی
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

جناب نوبل باریش مکافاتی

نیگار خیاوی
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی