▪ ناشر: آذری فصلنامه‌سی
▪ نشر تاریخی: مرداد 1401
▪ صحیفه سایی: 83 صحیفه
▪ دیل: آذربایجان تورکجه‌سی
▪ رسم‌الخط: عرب الفباسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.