▪ مولف: م. قافلانتی
▪ ناشر: مینا
▪ نشر تاریخی: قیش ۱۳۶۹
▪ صحیفه سایی: 80 صحیفه
▪ دیل: آذربایجان تورکجه‌سی
▪ رسم‌الخط: عرب الفباسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.