پرویز شاهمرسی
تبریز طوفانی/ شوکت علی قیزی ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

تبریز طوفانی/ شوکت علی قیزی

عنوان : تبریز طوفانی مولف : شوکت علی قیزی مترجم : پرویز زارع شاهمرسی ناشر : اختر چاپ: ۱۳۹۰ زبان : فارسی فرمت: PDF حجم : ۹۱/۱ مگا بایت صحیفه: ۱۵۲ صفحه  کیتابی آشاغیداکی آدرس‌دن ائندیره بیلرسینیز: http://ishiq.net/wp-content/uploads/tabriz-tufani-email.pdf    

ستارخان و جنبش آذربایجان/ نریمان حسن‌زاده ۱۰ شهریور ۱۳۹۴

ستارخان و جنبش آذربایجان/ نریمان حسن‌زاده

  عنوان : ستارخان و جنبش آذربایجان مولف : نریمان حسن‌زاده مترجم : پرویز زارع شاهمرسی ناشر : شیرازه چاپ: ۱۳۸۶ زبان : فارسی فرمت: PDF حجم : ۳۶/۱ مگا بایت صحیفه: ۲۰۲ صفحه کیتابی آشاغیداکی آدرس‌دن ائندیره بیلرسینیز: http://ishiq.net/wp-content/uploads/sattarxan-va-conbeshe-azarbaycan-email.pdf

فرهنگ فارسی- ترکی / پرویز زارع شاهمرسی ۱۵ تیر ۱۳۹۴

فرهنگ فارسی- ترکی / پرویز زارع شاهمرسی

فرهنگ فارسی- ترکی پرویز زارع شاهمرسی عنوان : فرهنگ فارسی- ترکی مولف : پرویز زارع شاهمرسی ناشر : اختر چاپ: ۱۳۸۸ زبان : فارسی فرمت: PDF حجم : ۰۰/۷ مگا بایت صحیفه: ۹۵۲ صفحه  کیتابی آشاغیداکی آدرس‌دن ائندیره بیلرسینیز: [button color=”green” size=”medium” link=”http://ishiq.net/wp-content/uploads/Farsca-Turkce-Sozluk-Shahmeresi-email.pdf” target=”blank” ]ائندیرین[/button]

فرهنگ ترکی- فارسی / پرویز زارع شاهمرسی ۱۵ تیر ۱۳۹۴

فرهنگ ترکی- فارسی / پرویز زارع شاهمرسی

فرهنگ ترکی- فارسی پرویز زارع شاهمرسی عنوان : فرهنگ ترکی- فارسی مولف : پرویز زارع شاهمرسی ناشر : اختر چاپ: ۱۳۸۷ زبان : فارسی فرمت: PDF حجم : ۴۰/۹ مگا بایت صحیفه: ۱۰۷۳ صفحه کیتابی آشاغیداکی آدرس‌دن ائندیره بیلرسینیز: [button color=”green” size=”medium” link=”http://ishiq.net/wp-content/uploads/Turk-Farsca-sozlukshahmeresi-email.pdf” target=”blank” ]ائندیرین[/button]