مهدی غبرایی
براي «مجيد امين مويد» كه اين روزها در بستر بيماري است/ مهدي غبرايي ۳۰ آبان ۱۳۹۲

براي «مجيد امين مويد» كه اين روزها در بستر بيماري است/ مهدي غبرايي

براي «مجيد امين مويد» كه اين روزها در بستر بيماري است/ مهدي غبرايي  «مجيد امين مويد»، اين آذري مرد شيرين زبان و سخن سنج را از سالهاي دهه40 از راه قلم مي‌شناسم. اولين بار ترجمه او را از چشم‌اندازي از پل آرتور ميلر، نمايشنامه نويس نامدار آمريکايي در «کتاب هفته» آن سالها خواندم که خود […]