مقصود سامع
در گفتگو با استاد حميد آرش آزاد/ مقصود سامع سردرودی ۰۲ دی ۱۳۹۱

در گفتگو با استاد حميد آرش آزاد/ مقصود سامع سردرودی

در گفتگو با استاد حميد آرش آزاد: من هماني هستم كه در سروده‌ها و نوشته‌هايم ديده مي‌شوم گفتگو از: مقصود سامع سردرودی  مثلاً مقدمه: آذربایجان را باید زادگاه و خاستگاه طنز نویسان بزرگ در یکی دو قرن گذشته ایران نامید. ظهور شعراء و نویسندگان بزرگ طنز پرداز  نظیر : میرزاعلی‌اکبر طاهرزاده «صابر»، «محمد جلیل قلیزاده»، […]