مسعود متولی
امسال نیز به دیدار «مختومقلی» رفتیم / مسعود متولی ۱۴ تیر ۱۳۹۴

امسال نیز به دیدار «مختومقلی» رفتیم / مسعود متولی

امسال نیز به دیدار «مختومقلی» رفتیم مسعود متولی  «مختومقلی فراغی» را بزرگترین شاعر و عارف اندیشمند مردم ترکمن می‌دانند. وی فرزند دولت محمد آزادی از ترکمن‌های گوگلان تیره گرکز از دسته قیشق‌لر بود که در  سال ۱۱۱۲ هجری شمسی در ناحیه گینگ جای در حومه حاجی قوشان شمال شرق گنبد کاووس متولد شد. پدرش از […]