محمد رخشانی‌کیا
خبرهای زلزله دلمان را لرزاند… / محمد رخشانی‌کیا ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

خبرهای زلزله دلمان را لرزاند… / محمد رخشانی‌کیا

خبرهای زلزله دلمان را لرزاند… محمد رخشانی‌کیا خبرهای زلزله دلمان را لرزاند. با دیدن تصاویر و فیلمها دلمان طاقت نیاورد.  پس از چند روز بی تابی بالاخره دست به کار شدیم به چند نفر از دوستان و آشنایان اطلاع دادیم که قصد رفتن داریم.  هر کس می‌شنید با کمال میل کمک می‌کرد؛ حتی کسانی هم […]