محمدعلی حکمتی
داش اوره‌کلیم! / محمدعلی حکمتی ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

داش اوره‌کلیم! / محمدعلی حکمتی

داش اوره‌کلیم! محمدعلی حکمتی عومرون گونشی باتمادادی گل داش اوره‌کلیم! عاشیق دیره‌گی یاتمادادی گل داش اوره‌کلیم! عشقیدن اؤتور جانینی مین درده سالان جان عشق عالمینی ساتمادادی گل داش اوره‌کلیم! گل گؤزلریمین سون گؤروشو گؤزلرون اولسون گؤز قاپ باجا باغلاتمادادی گل داش اوره‌کلیم! دونیادن اوزوب ال اوره‌گیم تک سنی گؤزلور گؤیلوم یئنه اویناتمادادی گل داش اوره‌کلیم! […]