Home / Tag Archives: لطف‌الله شیرین‌زبان

Tag Archives: لطف‌الله شیرین‌زبان

رنگین کمان کودکی/ لطف‌الله شیرین زبان

رنگین کمان کودکی لطف‌الله شیرین زبان (خوانشی بر شعر «خاللی و آللی») نمی‌دانم شما آن لطیفه نزدیک به واقعیت را شنیده اید که یک نفر پیش متخصص اطفال رفت و گفت: دکتر جان کمی‌هم بیشتر می‌خواندی و متخصص بزرگسالان می‌شدی. این حکایت دیدگاه اکثر روشنفکران ما نسبت به نویسندگان کودک است و آنها فکر می‌کنند که کسی که در حوزه ...

Read More »