لطف‌الله شیرین‌زبان
رنگین کمان کودکی/ لطف‌الله شیرین زبان ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

رنگین کمان کودکی/ لطف‌الله شیرین زبان

رنگین کمان کودکی لطف‌الله شیرین زبان (خوانشی بر شعر «خاللی و آللی») نمی‌دانم شما آن لطیفه نزدیک به واقعیت را شنیده اید که یک نفر پیش متخصص اطفال رفت و گفت: دکتر جان کمی‌هم بیشتر می‌خواندی و متخصص بزرگسالان می‌شدی. این حکایت دیدگاه اکثر روشنفکران ما نسبت به نویسندگان کودک است و آنها فکر می‌کنند […]