علی‌اکبر ترابی
سیمای انسانی- هنری “ایرانی” / دکتر علی‎اکبر ترابی ۱۰ بهمن ۱۳۹۰

سیمای انسانی- هنری “ایرانی” / دکتر علی‎اکبر ترابی

سیمای انسانی- هنری “ایرانی” دکتر علی‎اکبر ترابی هنرمند راستین، این وجدان بی‎آرام دوران، خود شاخه‎ای است پربار از فرهنگ اجتماع و هنرش نیز عصاره‎ای است از فرهنگ و هنر جهان پیرامون او. از سوی دیگر هنرمندان برجسته، اگرچه زاده و پروده‎ی محیط خود و وابسته به زمان و مکان خویش‎اند، ولی به هنگام اوج‎گیری در […]