سلیم زحمت‌دوست
نگاهی به  کتاب “نقد شعر معاصر آذربایجان” نوشته: همت شهبازی/  دکتر سلیم زحمت‌دوست ۰۳ بهمن ۱۳۹۳

نگاهی به کتاب “نقد شعر معاصر آذربایجان” نوشته: همت شهبازی/ دکتر سلیم زحمت‌دوست

نگاهی به  کتاب “نقد شعر معاصر آذربایجان” نوشته: همت شهبازی دکتر سلیم زحمت‌دوست اگرچه « آنتوان چخوف » نمایشنامه نویس بزرگ روسی، منتقدان ادبی را به خرمگسانی در اطراف هنرمندان تشبیه می‌کند، اما قدر مسلم است که نقد ادبی پیراینده، تقویت کننده، اصلاح گر و سازنده است و در هر ادبیاتی که نقد ادبی با […]