داریوش ریاحی
عشق سهم بشریت است/ داریوش ریاحی (گزارشی از سومین نشست تخصصی موسیقی و ادبیات عاشیقی) ۰۶ شهریور ۱۳۹۵

عشق سهم بشریت است/ داریوش ریاحی (گزارشی از سومین نشست تخصصی موسیقی و ادبیات عاشیقی)

عشق سهم بشریت است داریوش ریاحی (گزارشی از سومین نشست تخصصی موسیقی و ادبیات عاشیقی) «هیچ وقت نشده است که دین میان دو عاشق و معشوق را به هم بزند. عشق سهم بشریت است. در داستان «اصلی» و «کرم»، صحبتی از تعصبات مذهبی و دینی وجود ندارد. داستان «اصلی» و «کرم» در واقع داستان آشتی […]