حمید شهانقی
ساختار شناسي فولكلور در گفتگو با دكتر حميد شهانقي ۱۰ شهریور ۱۳۹۲

ساختار شناسي فولكلور در گفتگو با دكتر حميد شهانقي

ساختار شناسي فولكلور در گفتگو با دكتر حميد شهانقي حميد سفيدگر شهانقي در سال1346 در شهرستان خوي متولد شده است . وي از سال1364 اقدام به گردآوري و تحقيق و بررسي مواد فولكلور آذربايجان نموده است. فوق ليسانس علوم كتابداري و اطلاع رساني است و دكتراي فولكلور و فرهنگ مردمي . تاكنون از ايشان مجموعه […]