حسین صدیق(دوزگون)
«آذر» و «آذري» / دکتر حسين محمدزاده صديق ۰۲ خرداد ۱۳۹۳

«آذر» و «آذري» / دکتر حسين محمدزاده صديق

«آذر» و «آذري» دکتر حسين محمدزاده صديق بخش نخست: پیشگفتار موضوع علم اشتفاق يا اتيمولوژي (Etymology), بررسي و بازشناسي علائق و آويزش‌هاي تکواژها و لغات هم‌ريشه ((cognate و تعيين اشکال و مشتقات آنهاست. به مدد اين فن, مي‎توان, شکل اصلي لغت مورد نظر را در زبان و يا گويش کهني يافت و يا به تجزيه‎ي […]