حسن انداچه
پیر پینه‌دوزی شریف، شعراندوزی حریف (به یاد حاجی داداش)/ حسن انداچه ۰۳ آبان ۱۳۹۳

پیر پینه‌دوزی شریف، شعراندوزی حریف (به یاد حاجی داداش)/ حسن انداچه

پیر پینه‌دوزی شریف، شعراندوزی حریف (به یاد حاجی داداش) حسن انداچه برای به داوری گرفتن چیزهای زیبا ذوق لازم است، اما برای هنرهای زیبا، یعنی برای آفریدن این گونه چیزها نبوغ لازم است. توانایی‌های روانی که یگانه شدن آنها نبوغ را می‌سازد عبارتند از: “وهم” و “فهم”. بنابر این، سه گونه هنرهای زیبا در کارند: […]

یاد آن سفر کرده،(مهری‌خانم عزیز) گرامی باد / حسن انداچه ۰۷ آذر ۱۳۹۲

یاد آن سفر کرده،(مهری‌خانم عزیز) گرامی باد / حسن انداچه

یاد آن سفر کرده،(مهری خانم عزیز) گرامی‌باد حسن انداچه سمایه زنی میانسال با موهای جو گندمی‌از مهاجرین سال‌های جنگ جهانی بود که با شوهرش قاسم درس و مشق را رها کرده و از گنجه به تبریز کوچ کرده بودند. بچه‌های خوب و با تربیتی داشتند که به مدرسه می‌رفتند و زندگی سالم و آرامی‌داشتند. در […]