جواد اشکذری
از ستاره بودن تا ميله‌هاي آهني واكر/ جواد اشكذري ۲۹ مهر ۱۳۹۱

از ستاره بودن تا ميله‌هاي آهني واكر/ جواد اشكذري

از ستاره بودن تا ميله‌هاي آهني واكر/ جواد اشكذري (ساعتي با احمد ميرباذل؛پير بازيگري تئاتر مشهد به بهانه درگذشتش) او را در ميان هنرمندان تئاتر كمتر ديده‌ايم ولي به‌اش‌مي‌گويند پير تئاتر خراسان. مي‌گويند بازيگر توانمندي بوده است. يك ستاره. ‌هنرمندي محبوب كه چشم‌هاي بسياري از تماشاگران چند دهه‌ي گذشته را به خود خيره ‌كرده است […]